Eksempler på DHO

Her har du en række eksempler på DHO. Du kan bruge eksemplerne til at se, hvordan du helt konkret kan bygge en opgave op. De kan også give dig en god idé om, hvordan du kan arbejde med kilder, tekster og faglige metoder. Alle eksempler er udarbejdet af redaktionen på Studienet.

Oplysningstiden

Vi undersøger forholdet mellem oplysningens idealer og enevældet ved at analysere Kongeloven af 1665 og Ludvig Holbergs komedie Den politiske kandestøber fra 1723. Vi diskuterer, hvorfor Holberg som en væsentlig repræsentant for oplysningstidens idealer kan gå ind for enevælden.

DHO om "Den politiske Kandestøber" og Kongeloven af 1665

Kvinderettigheder

Her undersøger vi, hvilken betydning debatten om kvinderettigheder fik for Danmark og dansk litteratur i slutningen af 1800-tallet. Vi laver en kildekritisk analyse af to politiske taler om kvinders valgret fra 1887. Billedet af kvinden i talerne sammenligner vi med fremstillingen af Nora i Henrik Ibsens drama Et dukkehjem fra 1879.

DHO om kvinderettigheder 1850-1900

Sædelighedsfejden

Vi undersøger borgerskabets kønsroller i perioden 1850-1900. Vi belyser dem gennem kildekritiske analyser af Elisabeth Grundtvigs foredrag "Nutidens Sædelige Lighedskrav" og Georg Brandes indlæg "Engle". Derudover foretager vi en analyse af Amalie Skrams novelle "Karens Jul" fra 1885.

DHO om kønsroller og sædelighedsfejden

Levevilkår på landet

Vi undersøger fremstillingen af levevilkårene på landet i anden halvdel af 1800-tallet. Det gør vi ved at analysere Jeppe Aakjærs artikel "Et karlekammer" og Carl Westergaards "Leder i Tyendebladet" kildekritisk. Derudover analyserer vi Henrik Pontoppidans novelle "Knokkelmanden" fra 1887.

DHO om levevilkår på landet og "Et karlekammer"

Arbejderbevægelsen

Her ser vi på, hvordan arbejderbevægelsens kamp udfolder sig under det moderne gennembrud med fokus på slaget på fælleden. Vi ser på den tidligere arbejderbevægelses revolutionære idealer gennem en historisk kilde og et digt og sammenligner det med de demokratiske idealer, som arbejderbevægelsen senere tager til sig.

DHO om arbejderbevægelsen 1870-1900

Industrialiseringen

Vi undersøger arbejderklassens levevilkår under industrialiseringen i perioden 1870-1900. I analysen ser vi kildekritisk på Christian Christensens Barndomserindringer om fattigdom i 1887. Vi analyserer også uddraget ”Læreaar” afsnit XIII af romanen Pelle erobreren (1906) af Martin Andersen Nexø.

DHO om industrialiseringen i Danmark 1870-1900

Besættelsestiden

I det første eksempel ser vi på opfattelsen af de danske jøder og modstandsbevægelsens indsats for at redde dem, da samarbejdspolitikken brød som i 1943. I analysen ser vi kildekritisk på modstandsmanden Gilbert Lassens erindringer om jødernes flugt. Vi analyserer også novellen "Appelsiner" af Tove Ditlevsen.

DHO om de danske jøder under besættelsen

I det andet eksempel om besættelsestiden har vi fokus på samarbejdspolitikken og litteraturens rolle for modstanden. Vi analyserer Kaj Munks drama "Niels Ebbesen", som allegorisk opfordrer danskerne til at gøre modstand. Vi laver også en kildekritisk analyse af statminister Buhls såkaldte "Antisabotagetale".

DHO om samarbejdspolitikken og modstandsbevægelsen

Find en opgave om dit emne!

Hvis du vil se en opgave om dit emne, kan du finde rigtigt mange eksempler på Studienet. Et godt eksempel om dit emne kan hjælpe dig til at gribe opgaven an på den rigtige måde. Hvis du søger på dit emne, kan du også finde enkeltfaglige opgaver, fordi man tidligere har kunnet skrive i ét fag. Det skal du selvfølgelig være opmærksom på.