Hjælp til at besvare spørgsmål 3

Besvarelsens struktur

Vi skal diskutere, hvilke muligheder og begrænsninger uddannelsessystemet har for at fremme den sociale mobilitet i Danmark. Vi ved, at vi skal tage udgangspunkt i B3. 

Ifølge B3 tager unge en uddannelse, hvis uddannelsessystemet får dem til at føle sig værdifulde. Hvis uddannelsessystemet skal fremme social mobilitet, så er det nødvendigt, at de unge er motiverede til at tage en uddannelse. Vi kan altså bruge B3 til at argumentere for, at uddannelsessystemet kan bidrage til social mobilitet, hvis det er indrettet rigtigt. Vi ved, at vi skal anvende sociologiske teorier. Axel Honneth mener, at alle mennesker har behov for anerkendelse for at kunne udvikle en identitet og deltage i samfundet. Vi kan bruge Honneth til at argumentere for, at uddannelsessystemet skal anerkende de unge for at fremme social mobilitet.

I en diskussion skal der både være argumenter for og imod. Vi vil derfor også gerne have et afsnit, der omhandler de begrænsninger uddannelsessystemet har. Her kan vi inddrage Pierre Bourdieus teori. Bourdieu mener, at uddannelsessystemet fører til social arv. Det skyldes, at uddannelsessystemet reproducerer fordelingen af kulturel kapital samt den symbolske vold, der er i uddannelsesfeltet. Vi kan også inddrage bilag B1 til at underbygge Bourdieus teori.

Vi kan også inddrage Anthony Giddens’ teori til at argumentere for, at uddannelsessystemet kan fremme social mobilitet. Giddens mener, at sekundær socialisering har fået en større rolle i det senmoderne samfund. På den måde kan uddannelsessystemet give individet flere muligheder.

Ved at inddrage de tre teoretikere lever vi op til opgaveformuleringens krav og vi får diskuteret tre forskellige perspektiver...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind