Spørgsmål 2

Undersøg, hvad der af materialet i bilag B1 (figur 1, figur 2, figur 3 og figur 4) og B2 kan udledes om den sociale baggrunds betydning for unges uddannelse i Danmark. Du skal vurdere metodiske styrker og svagheder ved anvendelsen af bilag B1 og B2 til at undersøge den sociale baggrunds betydning for unges uddannelse i Danmark.

Hvad skal du undersøge? Du skal undersøge, hvad der kan udledes om social baggrunds betydning for unges uddannelse i Danmark.

Hvad vil det sige at undersøge? Du kan læse om, hvordan man undersøger i vores guide til skriftlig eksamen i Samfundsfag A.

Hvordan vurderer man metodiske styrker og svagheder? Når man vurderer metodiske styrker og svagheder, så kigger på man, hvorvidt bilagets metode er god nok til, at vi kan bruge bilaget til at udlede noget. I vores guide til skriftlig eksamen i Samfundsfag A kan du læse mere om, hvordan man laver en metodisk vurdering.