Hjælp til at besvare spørgsmål 2

Besvarelsens struktur

Opgaveformuleringen fortæller os ikke, hvordan vi skal bygge undersøgelsen op. Den fortæller os blot, at vores undersøgelse skal handle om social baggrunds betydning for unges uddannelse i Danmark. I vores gennemlæsning af bilagene er vi stødt på tre forskellige måder social baggrund påvirker unges uddannelse. 

For det første omhandler dele af bilaget om social baggrunds betydning for om man får en uddannelse. Figur 2 viser social baggrunds betydning for ens højest gennemførte uddannelse og figur 3 viser social baggrunds betydning for om man får en ungdomsuddannelse. B2 kan bruges til at nuancere det vi ser i de to figurer. B2 giver os viden om, hvordan social baggrund fører til forskellige forventninger til ens børns uddannelse.

For det andet viser figur 1, hvordan social baggrund har betydning for, hvilke karakterer man får. Det vil sige, hvor godt man klarer sig på sin uddannelse.

For det tredje kan figur 4 give et indblik i, hvordan social baggrund påvirker den betydning en uddannelse har. Figuren viser, at social baggrund påvirker i hvor høj grad uddannelse fører til en høj indkomst. 

I opgaveformuleringen bliver vi også bedt om at lave en metodisk vurdering af bilagene. Det vil vi gøre undervejs.

Vores struktur ser altså ud som følger:

  • Indledning - hvor vi forklarer, hvordan vi bygger vores undersøgelse op.
  • Social baggrunds betydning for om man får en uddannelse - hvor vi inddrager figur 2 og 3 samt B2.
  • Social baggrunds betydning for karaktergennemsnit - hvor vi inddrager figur 1.
  • Social baggrunds påvirkning af uddannelses betydning for indkomst - hvor vi inddrager figur 4.
  • Konklusion - hvor vi opsummerer de vigtigste pointer.

Social baggrunds betydning for om man får en uddannelse

Vi vælger at starte med de kvantitative data, da det gør det muligt at bruge B2 til at nuancere det billede vi ser i figurerne. Vi har valgt at gennemgå de to figurer i en vilkårlig rækkefølge.

Figur 2

Figur 2 viser en tydelig sammenhæng mellem social baggrund og uddannelsesniveau. Vi kan se, at jo højere socialklasse, desto større andel af de 30-årige har gennemført en mellemlang eller en lang videregående uddannelse. I gruppen af 30-årige, hvis forældres stod udenfor arbejdsmarkedet har under 10 % taget en lang videregående uddannelse. For 30-årige, hvis forældre er fra overklassen er det over 40 %. Ligeledes kan vi se, at jo lavere en socialklasse, desto større en andel af de 30-årige har kun en grundskoleuddannelse. 

Figuren fortæller os altså, at social arv...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind