Hjælp til at forstå bilag B3

Vi skal tage udgangspunkt i B3, når vi skal diskutere uddannelsessystemets muligheder og begrænser for at fremme social mobilitet. Vi læser derfor bilaget grundigt for at finde ud af, hvordan bilaget kan hjælpe med at besvare opgaveformuleringen. Vi lægger mærke til følgende:

  • Unge tager ikke en uddannelse, hvis man presser dem. Det hjælper ikke at stemple de unge som problemet.
  • Uddannelsessystemet skal indrettes, så de unge får lyst til at tage en uddannelse. Det kan man gøre ved at indrette både det fysiske og psykiske læringsmiljø på en måde, der får unge til at føle sig trygge og accepteret.
  • Det er vigtigt, at uddannelsessystemet får de unge til at føle sig værdifulde og som en del af fællesskabet. Ellers bliver unge ikke aktive samfundsborgere.

Bilaget siger altså ikke direkte noget om, hvorvidt uddannelsessystemet fremmer social mobilitet. Men vi kan godt udlede nogle ting. Hvis uddannelsessystemet skal fremme social mobilitet, så kræver det, at unge tager en uddannelse. Ifølge bilaget tager unge en uddannelse, hvis uddannelsessystemet indrettes på en måde, der får unge til at føle sig værdifulde. Hvis uddannelsessystemet ikke lykkedes med det, så vil de unge vende sig mod fællesskabet. Det kan vi tolke som, at de ikke vil bidrage til samfundet. Det kan altså betyde, at de unge ikke får et arbejde, hvilket sandsynligvis fører til nedadgående social mobilitet.