[5]

Delopgave B: Unge og uddannelse

Her finder du vores opgavehjælp til Delopgave B: Unge og uddannelse fra eksamenssættet “Splittelse”, der blev brugt til eksamen i Samfundsfag A på STX d. 31. maj 2021.

Opgaveformuleringen lyder:

Spørgsmål 2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag B1 (figur 1, figur 2, figur 3 og figur 4) og B2 kan udledes om den sociale baggrunds betydning for unges uddannelse i Danmark. Du skal vurdere metodiske styrker og svagheder ved anvendelsen af bilag B1 og B2 til at undersøge den sociale baggrunds betydning for unges uddannelse i Danmark.

Spørgsmål 3. Diskutér, hvilke muligheder og begrænsninger uddannelsessystemet har for at fremme den sociale mobilitet i Danmark. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag B3, og du skal anvende sociologiske teorier.

Her ser du et uddrag fra siden Hjælp til at besvare spørgsmål 2

Figur 1 viser, at social baggrund har stor betydning for ens karaktergennemsnit. Vi kan se, at børn fra den højere middelklasse og overklassen får markant højere karakterer end børn i de lavere socialklasser. Eksempelvis får børn, hvis forældre er uden for arbejdsmarkedet under 5 i matematik, mens børn fra overklassen får over 8 i gennemsnit. 

Figuren bygger på registerdata og har derfor høj generaliserbarhed. Det er en klar styrke ved kvantitativ data. At figuren bygger på registerdata betyder også, at reliabilitet og gentagelighed forventes at være i orden. Figur 1 har ligesom figur 2 et forholdsvis bredt mål for social baggrund, hvilket tyder på en høj validitet

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delopgave B: Unge og uddannelse

[5]
Bedømmelser
 • 11-12-2023
  Givet af 3.g'er på STX
 • 08-05-2023
  Givet af 2.g'er på STX
 • 24-04-2023
  Givet af 1.g'er på STX
 • 07-03-2022
  Givet af 2.g'er på STX