Hjælp til at forstå bilag B1 og B2

Vi starter med at kigge på de enkelte dele af de to bilag, så vi kan finde ud af, hvad bilagene fortæller om den sociale baggrunds betydning for unges uddannelse i Danmark.

B1

Figur 1

Figur 1 viser børns karaktergennemsnit i afgangsprøverne i dansk og matematik. Børnene er fordelt efter forældrenes socialklasse. Socialklassen er afgjort ud fra forældrenes beskæftigelse, uddannelse og indkomst. Socialklasse er altså et mål for social baggrund. 

Figuren viser eksempelvis, at børn i arbejderklassen har et gennemsnit på ca. 6 i matematik. Vi kan bruge figuren til at sige noget om, hvilken betydning social baggrund har for, hvordan unge klarer sig i folkeskolen.

Figur 2

Figur 2 viser 30-åriges højest gennemførte uddannelse fordelt efter deres forældres socialklasse. Forældrenes socialklasse er opgjort, da den 30-årige var 10-15 år. 

Ud fra figuren kan vi f.eks. se, at ca. 40 % af unge, hvis forældre var i arbejderklassen, har gennemført en erhvervsuddannelse som deres højest fuldførte uddannelse. Vi kan bruge figuren til at sige noget om, hvilken betydning social baggrun...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind