Begreber i Sociologi

Her hjælper vi dig med at forstå de vigtigste begreber indenfor Sociologi. Klik på det sociologiske begreb du gerne vil læse mere om i indholdsfortegnelsen nedenfor.

Indhold

Absolut fattigdom

Du kan læse om absolut fattigdom her.

Acceleration af livets tempo

Acceleration af livets tempo er en ud af tre typer acceleration, der indgår i Hartmus Rosas begreb social acceleration. Acceleration af livets tempo betyder, at individets liv leves i et højere tempo end tidligere. Det kommer til udtryk ved, at individet aldrig føler, at det har nok tid.

Acceleration af social forandring

Acceleration af social forandring er en ud af tre typer acceleration, der indgår i Hartmuts Rosas begreb social acceleration. Acceleration af social forandring henviser til, at samfundet forandrer sig hurtigere end tidligere. Det ses f.eks. ved, at lovgivningen ofte ændrer sig, og at folk sjældent er i det samme job i lang tid. Når samfundet konstant forandrer sig, bliver individets erfaring værdiløs.

Accelerationssamfundet

Hartmut Rosa mener, at det mest centrale træk i det senmoderne samfund er samfundets øgede hastighed. Derfor bruger han betegnelsen accelerationssamfundet om det senmoderne samfund.

Adskillelse af tid og rum

Adskillelse af tid og rum er en af Giddens' fem centrale tendenser i det senmoderne samfund. Adskillelse af tid og rum betyder to ting. For det første betyder det, at vi kan kommunikere med andre uanset, hvor vi er og hvor de er. For det andet betyder det, at vi kan kommunikere med andre uanset om de er klar til at kommunikere med os på det tidspunkt. Du kan f.eks. sende et snap til din ven på Snapchat uanset om din ven er på Snapchat i det sekund du sender snappet. Man kan altså kommunikere forskudt af hinanden. Ligeledes kan man kommunikere, selvom man bor i hvert sit land.

Affortryllelse

Affortryllelse er Max Webers begreb for, at religion, myter og overtro gradvist får en mindre betydning i samfundet. Ifølge Weber skyldes affortryllelsen hovedsageligt, at målrationaliteten vinder ind i samfundet.

Aftraditionalisering

Aftraditionalisering betyder, at traditioner får mindre betydning. Traditioner skal forstås i bred forstand. Det vil sige, at traditioner er normer, skikke, rutiner og værdier, der gives videre fra en generation til den næste. En tradition kan f.eks. være, at man skal giftes i en kirke. I det senmoderne samfund kan man stadig blive gift i en kirke, men man kan også blive gift alle mulige andre steder, såsom på rådhuset eller i ens baghave. 

Aktør

En aktør er nogen der handler. Begrebet bruges hovedsageligt om individet, men kan også bruges om stater og grupper.

Anerkendelse

Anerkendelse er ifølge Axel Honneth nødvendig for at individet kan udvikle sin identitet. Han skelner mellem tre anerkendelsessfærer:

  1. Den private sfære: Her får individet anerkendelse ge
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind