Begreber i Sociologi

Her hjælper vi dig med at forstå de vigtigste begreber indenfor Sociologi. Klik på det sociologiske begreb du gerne vil læse mere om i indholdsfortegnelsen nedenfor.

Indhold

Absolut fattigdom

Du kan læse om absolut fattigdom her.

Acceleration af livets tempo

Acceleration af livets tempo er en ud af tre typer acceleration, der indgår i Hartmus Rosas begreb social acceleration. Acceleration af livets tempo betyder, at individets liv leves i et højere tempo end tidligere. Det kommer til udtryk ved, at individet aldrig føler, at det har nok tid.

Du kan læse mere om acceleration af livets tempo på siden om Rosa i vores kompendium om det senmoderne samfund.

Acceleration af social forandring

Acceleration af social forandring er en ud af tre typer acceleration, der indgår i Hartmuts Rosas begreb social acceleration. Acceleration af social forandring henviser til, at samfundet forandrer sig hurtigere end tidligere. Det ses f.eks. ved, at lovgivningen ofte ændrer sig, og at folk sjældent er i det samme job i lang tid. Når samfundet konstant forandrer sig, bliver individets erfaring værdiløs.

Du kan læse mere om acceleration af social forandring på siden om Rosa i vores kompendium om det senmoderne samfund.

Accelerationssamfundet

Hartmut Rosa mener, at det mest centrale træk i det senmoderne samfund er samfundets øgede hastighed. Derfor bruger han betegnelsen accelerationssamfundet om det senmoderne samfund.

Du kan læse mere om Rosas teori om accelerationssamfundet i vores kompendium om det senmoderne samfund

Adskillelse af tid og rum

Adskillelse af tid og rum er en af Giddens' fem centrale tendenser i det senmoderne samfund. Adskillelse af tid og rum betyder to ting. For det første betyder det, at vi kan kommunikere med andre uanset, hvor vi er og hvor de er. For det andet betyder det, at vi kan kommunikere med andre uanset om de er klar til at kommunikere med os på det tidspunkt. Du kan f.eks. sende et snap til din ven på Snapchat uanset om din ven er på Snapchat i det sekund du sender snappet. Man kan altså kommunikere forskudt af hinanden. Ligeledes kan man kommunikere, selvom man bor i hvert sit land.

Du kan læse en detaljeret forklaring af adskillelsen af tid og rum i Studienets kompendium om Giddens.

Affortryllelse

Affortryllelse er Max Webers begreb for, at religion, myter og overtro gradvist får en mindre betydning i samfundet. Ifølge Weber skyldes affortryllelsen hovedsageligt, at målrationaliteten vinder ind i samfundet.

Aftraditionalisering

Aftraditionalisering betyder, at traditioner får mindre betydning. Traditioner skal forstås i bred forstand. Det vil sige, at...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind