Biologi C | Noter

Her er vores notesamling til Biologi C. Noterne gennemgår de almindelige emner i pensum til Biologi C, uanset om du går på STX, HTX eller HF. Du kan derfor bruge notesamlingen til at læse op til din eksamen i Biologi C.

Hvis du gerne vil læse en mere dybdegående gennemgang af emnerne i noterne, kan du klikke på tekstens links. Så kommer du videre til vores Biologi-kompendier om de enkelte emner.

I noterne kan du læse om emnerne herunder. Vælg sidste punkt på listen, hvis du vil læse noter, som passer til indholdet i din specifikke lærebog.

Her kan du læse et uddrag af noterne om genetik:

 • Alleler er forskellige udgaver af et gen. Forskellige alleler har lidt forskellige basesammensætninger. Forskellige alleler koder derfor for forskellige udgaver af et protein.
 • Et genpar kan bestå af to ens alleler eller to forskellige alleler.
 • Genotypen er sammensætningen af alleler i et bestemt genpar hos en organisme.
 • Organismer med en homozygot genotype har to ens alleler i et bestemt genpar. Organismer med en heterozygot genotype har to forskellige alleler i et bestemt genpar.
 • Fænotypen er det fysiske udtryk af organismens genotype. Fænotypen opstår ud fra de proteiner, som organismen danner ud fra genotypen.

Dominansforhold

Allelernes indbyrdes forhold i et genpar kaldes allelernes dominansforhold. Dominansforholdet er et udtryk for, hvordan de to alleler i genotypen tilsammen bestemmer fænotypen.

 • Dominant/recessiv nedarvning involverer, at en allel i et genpar kan dominere over den anden allel i genparret.
  • En dominant allel kommer til udtryk i fænotypen.
  • En recessiv allel kommer ikke til udtryk i fænotypen, medmindre organismen kun har recessive alleler.
  • Der findes to forskellige fænotyper for en gen med to forskellige alleler: den dominante fænotype og den recessive fænotype.
  • Det heterozygote individ har samme fænotype som det homozygot dominante individ. 
 • Codominant og ufuldstændigt dominant nedarvning involverer, at begge alleler i et genpar kommer til udtryk i fænotypen.
  • Codominans involverer, at der dannes funktionelt protein ud fra begge alleltyper.
  • Ufuldstændig dominans involverer, at der kun dannes funktionelt protein ud fra den ene alleltype. Én funktionel allel danner kun den halve mængde protein ift. to funktionelle alleler.
  • Der findes tre forskellige fænotyper for et gen med to forskellige alleler: de to homozygote fænotyper og den heterozygote fænotype. 
 • Epistasi er...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Biologi C | Noter

[32]
Bedømmelser
 • 28-09-2023
  Givet af 2.g'er på STX
  I love it man! I lvoe it ! I LOVE IT!
 • 13-06-2023
  Givet af 2.g'er på STX
  ikke så detaljeret igen..
 • 02-10-2023
  Givet af HF-elev på 2. år
  Fantastisk app
 • 05-10-2020
  Givet af Underviser på Andet
  meget good