Emner uden for kernestoffet

Her finder du noter til nogle af de emner, som ikke er en fast del af pensum på Biologi C. Emnerne er dog meget almindelige at arbejde med i undervisningen alligevel.