Biologi til tiden

Dette er vores noter til en del af afsnittene i bogen "Biologi til tiden". Klik på indholdsfortegnelsens links for at komme videre til vores egne noter om hvert emne. Nogle af bogens emner ligger uden for det almindelige kernestof eller supplerende stof til Biologi C. Linkene sender dig i så fald videre til vores noter til Biologi B eller A.

Nogle punkter på listen har tilknyttet mouseover-bokse i stedet for links. Her er tale om emner, som vi delvist dækker i vores noter. Læs mouseover-boksene for at se, hvilke noter vi har om emnet, og hvor du finder noterne.

Punkter i indholdsfortegnelsen, som ikke er knyttet sammen med vores egne noter, er emner uden for kernestoffet, som vi ikke har noter til.

 1. Hvad er biologi?
  1. Levende organismer
  2. Faktaside: Celler
  3. Faktaside: Kroppens organsystemer
 2. Kost og sundhed
  1. Når det unormale bliver normalt
  2. Kroppens energibalance
  3. Kostens energiindhold og energifordeling
  4. Fordøjelse - fra bord til celle
  5. Faktaside: Kulhydrater
  6. Faktaside: Fedtstoffer
  7. Faktaside: Proteiner
  8. De søde børn og unge
 3. Motion
  1. Fra energi til bevægelse
  2. Blodkredsløbet
  3. Faktaside: Åndedrættet
  4. Faktaside: Blodets bestanddele
  5. Et sundt hjerte
  6. Kondition
  7. Hurtighed og styrke
  8. Træning og talent
 4. Nervesystemet - nikotin og alkohol
  1. Nervesystemets opbygning og funktion
  2. Påvirkning af hjernen
  3. Faktaside: Nervesignalet
 5. Sex - en nyttig opfindelse
  1. Sex-strategier
  2. Sexsignaler
  3. Seksuelle reaktioners funktion
  4. Seksuel stimulering
  5. Kønsorganernes funktion hos mænd
  6. Faktaside: Mænds kønshormoner
  7. Kønsorganernes funktion hos kvinder
  8. Faktaside: Menstruationscyklus og negativ feedback
  9. Prævention
  10. Uønsket graviditet
  11. Faktaside: Sexsygdomme
 6. Når vi vælger at få børn
  1. Befrugtning og implantation
  2. Faktaside: Mitose - almindelig celledeling
  3. Kønscellernes størrelse
  4. Faktaside: Meiose - kønscelledannelse
  5. Graviditet og fosterudvikling
  6. Fosterudvikling
  7. Ufrivilling barnløshed
  8. Behandling af barnløshed
  9. Prænatal diagnostik
  10. Faktaside: Fejl i meiosen
 7. Den genetiske arv
  1. Gener og kromosomer
  2. Nedarvning af monogene sygdomme
  3. Faktaside: Genetiske grundbegreber
  4. Faktaside: Nedarvningsmønstre for autosomale egenskaber
  5. Faktaside: Nedarvningsmønstre for kønsbundne egenskaber
  6. Gentests
 8. En rig natur
  1. Økosystemers struktur
  2. Faktaside: Fotosyntese, respiration og vækst
  3. Vandløb, søer og deres omgivelser
  4. Faktaside: Vanddyr og iltoptagelse
  5. Vandløbet som økosystem
  6. Den naturlige å
  7. Når åen forurenes
  8. Søen som økosystem
  9. Søens onde cirkler
 9. Mikroorganismer og bioteknologi
  1. Hvad er mikroorganismer?
  2. Vækstfaktorer
  3. Enzymproduktion vha. gensplejsning
  4. DNA og gener
  5. Faktaside: DNA
  6. Faktaside: Proteinsyntese
  7. Princippet i gensplejsning
  8. Cellerne sættes i produktion
  9. Miljøvurdering af enzymproduktion
  10. Optimering af enzymer
  11. Faktaside: Mutationer
 10. Fødevareproduktion
  1. Landbruget som økosystem
  2. Landbrugets næringsstoffer
  3. Fremtidens globale fødevareforsyning
  4. Faktaside: Nerica - en ny rissort
  5. Faktaside: Roundup-resistente afgrøder
  6. Første generation af gensplejsede afgrøder
  7. Faktaside: Cassava

ava