Sædemanden

Her giver vi dig en analyse af og overblik over lignelsen om sædemanden. Lignelsen findes i alle de synoptiske evangelier med variationer. Her tager vi udgangspunkt i versionen fra Markusevangeliet 4,1-20.

Resumé

I lignelsen går en landmand ud for at så sine frø på marken. Nogle af frøene falder på vejen og bliver spist af fuglene. Andre frø falder på stenet jord og spirer hurtigt, men de har ikke rødder og visner, da solen kommer op. Andre frø falder blandt tidsler, som vokser op og kvæler dem. Det er kun de frø, der falder i den gode markjord, der vokser op og giver en ordentlig høst.

Senere spørger disciplene Jesus, hvad lignelsen betyder. Jesus forklarer dem, at frøene er Guds ord, og at de forskellige typer jord er menneskers forskellige reaktioner på Guds ord. Nogle mennesker hører Guds ord, men de forstår det ikke, og det bliver taget fra dem af Satan. Andre mennesker hører Guds ord, men de tror det ikke, og det bliver taget fra dem af bekymringer og rigdom. Andre mennesker hører Guds ord, men de lader sig forvirre af verdens bekymringer og rigdom, og de bærer ikke frugt. Og andre mennesker hører Guds ord, og de forstår det, og de bærer frugt.

Ordforklaringer

Klik for at se ordforklaringer
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Analyse

I det følgende vil vi analysere og fortolke lignelsen. Først giver vi et overblik over genretræk og lignelsens opbygning. Herefter vil vi analysere de enkelte led i teksten.

Genretræk: Enkelthed og universalisme

Lignelsen er typisk. Jesus gør brug af simple ord og vendinger, som det ikke kræver mange forudsætninger at forstå, fx en sædemand, tidsler, korn, fugle osv. Der er kun et enkelt, meget simpelt h...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind