Markusevangeliet

 Markusevangeliet er den anden bog i Det nye testamente og ét af de fire evangelier. På denne side giver vi dig et overblik over og analyse af Markusevangeliet. Vi giver dig baggrundsinformation om evangeliets historie og tilblivelse, og vi giver dig et rids af dets indhold og budskab

V…

...

Baggrundsinformation og særtræk

Markusevangeliet er det ældste af de fire evangelier. Det menes at være blevet skrevet omkring år 70 e.Kr. Skriftet er anonymt, og det er først senere, at det er blevet kædet sammen med navnet Markus. Navnet Markus nævnes et par gange i Det nye testamente, men det er uvist, om det er den samme person. 

Markusevangeliet er det korteste af de fire evangelier, og det er en almindelig antagelse, at Matthæusevangeliet og Lukasevangeliet begge er baseret på Markusevangeliet. De to andre evangelier er dog meget længere, fordi de er blevet suppleret med materiale fra andre overleveringer. 

Markusevangeliet er henvendt til ikke-jødiske læsere. Dette ses ved, at jødiske traditioner og begreber bliver forklaret. Fx i kapitel 7, hvor jødernes rituelle håndvask forklares i vers 3. Det ligger også lidt i navnet, da Markus ikke er et jødisk navn. 

...

Resumé

Markusevangeliet er en beskrivelse af jøden Jesus, der vandrer omkring, mens han forkynder  og helbreder. Han er meget populær, og store menneskeflokke samles omkring ham for at blive helbredt og høre hans forkynd…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind