Lignelser

I Det nye testamente fortæller Jesus lignelser som en del af sin undervisning og forkyndelse. På disse sider kan du læse om, hvad en lignelse er og samt læse en analyse og fortolkning af to af Jesus’ lignelser:

Her kan du læse et uddrag fra vores sider om Jesus' lignelser:

Hvad er en lignelse?

En lignelse er en en lille fortælling, som udgør en vigtig del af Jesus’ undervisning i Det nye testamente. Lignelserne har til formål at forklare en ny tanke med noget kendt. Fortællingerne er billedtale og ligner på en eller anden måde det, de skal forklare. 

Genretræk

Jesus’ lignelser har nogle typiske genretræk: 

  • De har kun ét simpelt handlingsforløb
  • De er kortfattede og overskuelige uden overflødige personer, ting og beskrivelser
  • De er fiktive, men realistiske.

Jesus fortæller lignelser, fordi det gør det nemmere for tilhørerne at forstå det, han gerne vil sige. Lignelserne tager nemlig udgangspunkt i hverdagssituationer (fx lignelsen om sædemanden), som tilhørerne nemt har kunnet forholde sig til. Eller de kan fortælle om situationer, hvor der sker noget usædvanligt (fx lignelsen om den barmhjertige samaritaner). Disse lignelser er som regel lidt længere og kaldes også lignelsesfortællinger

Der findes omkring 30 lignelser i Det nye testamente, hvoraf de fleste står i Matthæus- og Lukasevangeliet. Markusevangeliet har kun få lignelser og Johannesevangeliet slet ingen. 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind