Evangelierne

Her kan du få et overblik over evangelierne i Det nye testamente. Vi giver et overblik over, hvad et evangelieskrift er, og en gennemgang af alle de fire evangelier.

Her kan du læse et uddrag fra siderne om evangelierne:

Hvad er et evangelium?

Ordet “evangelium” eller “evangelie” kommer fra græsk og betyder “godt budskab”. Ordet kan både henvise til evangelieskrifterne i Det nye testamente og helt overordenet som synonym for “det kristne budskab.” 

De fire evangelieskrifter

I Bibelen er der fire evangelier, som alle er skrevet på koiné-græsk, som var den form for græsk, som var et internationalt sprog på det tidspunkt evangelierne blev skrevet. Alle evangelieskrifterne er anonyme, dvs. at vi ved ikke, hvem, der har skrevet de fire skrifter. 

De fire evangelier er de første fire bøger i Det nye testamente:

  • Matthæusevangeliet
  • Markusevangeliet
  • Lukasevangeliet
  • Johannesevangeliet

De fire skrifter har alle sine særpræg, men har det til fælles, at de beskriver Jesus’ liv og død samt forkynder, at mennesker kan blive frelst ved troen på Jesus Kristus som Guds søn. 

Evangelierne indeholder både stof, som er overleverede traditioner om Jesus’ jordiske liv, og stof, som er udtryk for de første kristnes forståelse af Jesus som Kristus (kristologi). Selv om evangelieskrifterne angiveligt fortæller om den historiske person, Jesus, så kan skrifterne ikke ses som historisk pålidelige kilder til Jesus’ liv. Alle skrifterne er nemlig skrevet med henblik på forkyndelse, dvs. at fortælle om Jesus som frelser.

Evangelierne omtales ofte også som Det nye testamentes historiske skrifter, fordi de baserer sig på historiske hændelser i Jesus’ og den første kirkes tid. Til de historiske skrifter hører også Apostlenes Gerninger, den femte bog i Det nye testamente, som betragtes som en fortsættelse af Lukasevangeliet.

De synoptiske evangelier

De tre første evangelieskrifter (Matthæus, Markus og Lukas) omtales ofte ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind