Det nye testamente

Det nye testamente er de skrifter i Bibelen, som er skrevet efter Jesus’ livstid. De fortæller om Jesus’ liv, død og opstandelse, om kirkens første tid, indeholder vejledninger til de første kristne og endelig løfter Det nye testamente også sløret for de sidste tider.

Alle teksterne i Det nye testamente er skrevet på koiné-græsk. Det var i det første århundrede, hvor Det nye testamente blev til, et lingua franca. Det vil sige, at mange brugte det til at kommunikere med andre, der ikke havde samme modersmål som dem. På den måde er det lidt som engelsk i dag. 

Det nye testamente består af 27 forskellige bøger i mange genrer af forskellige forfattere. De har alle det tilfælles, at de er skrevet af en af Jesus’ tolv apostle. De betragtes som kanon, det vil sige, at de udgør en rettesnor, der passer med Bibelens lære. Ikke alle har været enige i, at det lige netop er disse 27 skrifter, der skal være med i kanon, men praksis og tradition har mere eller mindre slået kanon fast. 

Det nye testamente består af de fire evangelier og Apostlenes Gerninger, som beskriver Jesus’ liv og kirkens første tid. Herefter følger 21 breve, som Paulus og nogle af de andre apostle har sendt rundt til de første kristne menigheder sortereret efter længde. Til sidst findes det apokalyptiske skrift, Johannes’ Åbenbaring.