Det nye testamente

Det nye testamente er de skrifter i Bibelen, som er skrevet efter Jesus’ livstid. De fortæller om Jesus’ liv, død og opstandelse, om kirkens første tid, indeholder vejledninger til de første kristne og endelig løfter Det nye testamente også sløret for de sidste tider.

På disse sider finder du vores hjælp til Det nye testamente og dets tekster:

Uddrag

Her kan du læse et uddrag fra vores afsnit om Det nye testamente:

Hvad er det nye testamente?

Det nye testamente er den yngste og korteste del af Bibelen. Det er en samling af tekster, som er skrevet efter Jesus’ levetid. Ordet “testamente” betyder “pagt” eller “aftale” og titlen “nye testamente” afspejler kristendommens opfattelse af Jesus’ død og opstandelse præsenterer en ny pagt, som afløser den gamle.

Hvad indeholder Det nye testamente?

Det nye testamente er ikke blot én bog, men en samling af 27 skrifter (en antologi). De 27 skrifter eller bøger er i forskellige genrer og stillejer. De har alle det til fælles, at de menes at være skrevet af en apostel. Alle skrifterne er desuden skrevet på koiné-græsk, som dengang var et internationalt sprog (lidt ligesom engelsk i dag).

Her er et kort overblik over Det nye testamentes indhold:

De historiske skrifterDe fire evangelier
Apostlenes Gerninger
Jesus’ undervisning, hans liv og død. Beretninger fra kirkens første tid og dens udvidelse.
21 brevePaulus’ breve
Breve fra andre apostle
Jesus’ lære, død og opstandelse fortolkes og kristendommens teologi grundlægges. Brevene indeholder også vejledninger til de tidlige kristne. 
Apokalyptisk skriftJohannes’ ÅbenbaringEt skrift, der primært indeholder profetier om dommedag og de sidste tider.

Hvem skrev Det nye testamente?

I følge Det nye testamentes egen selvforståelse, så er det “indblæst af Gud” (2 Timotheus 3,16), men det er mennesker, som har skrevet det. Det vil sige, at skriftet er inspireret af Gud og Helligånden, men det er formuleret med menneskers sproglige og stilmæssige forskelligheder. 

Hvem der konkret har skrevet de nytestamentlige skrifter ved vi i grunden ikke. Det er almindeligt antaget at de fleste af Det nye testamentes skrifter enten er anonyme, dvs. at skriftet oprindeligt ikke havde en afsender, eller pseudonyme, dvs. at forfatteren skriver under et påtaget navn. Nogle af Paulus’ breve anses dog for faktisk at være skrevet, eller i det mindste dikteret, af den historiske Paulus.

Hvornår blev Det nye testamente skrevet og samlet?

Skrifterne i Det nye testamente blev til i omkring sidste halvdel af det første århundrede, dvs. fra ca. 50-110 e.Kr. Man kan datere de fleste nytestamentelige skrifter rimelig nøjagtigt. Nogle skrifter omtales i ikke-bibelske tekster, som hjælper med dateringen, men til de fleste tekster har man også fundet fragmenter af skrifter, som også kan bruges til at sige noget om, hvornår et skrift kan være fra. 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind