Matthæusevangeliet

Her giver vi dig et overblik over Matthæusevangeliet fra Bibelen.…

...

Baggrundsinformation og særtræk

Matthæusevangeliet er det første skrift i Det nye testamente. Grunden til at det er placeret først, skyldes muligvis, at det indledes med at præsentere Jesus’ slægtsstavle og Jesus’ fødsel. Disse afsnit fungerer som en passende indledning til alle de fire evangelier, hvis hovedperson er Jesus Kristus.

Det er tydeligt, at Matthæusevangeliet anvender stof fra Markusevangeliet. Det betyder, at Matthæusevangeliet er skrevet senere end år 70. Præcis hvornår er usikkert. Vi ved heller ikke, hvem der er forfatter til Matthæusevangeliet. Det er blevet tillagt apostlen Matthæus, fordi Jesus’ kaldelse af Matthæus (Matt 9,9) kun er beskrevet i Matthæusevangeliet. Nogle eksperter mener, at evangeliet er skrevet i Syrien, hvor der i de første århundreder efter Kristus var mange kristne.

Matthæusevangeliet er det længste af de fire evangelier. Det er en almindelig antagelse, at det er det næstældste efter Markusevangeliet. Matthæusevangeliet bygger delvis på Markusevangeliet. Dette ses ved, at størstedelen af indholdet i Markusevangeliet også findes i Matthæusevangeliet. Men Matthæusevangeliet indeholde også stof fra andre kilder, som primært består af ord og taler af Jesus. 

Matthæusevangeliet er blevet til i et jødisk miljø. Skriftets forfatter er jødiske og henvender sig til jødiske læsere, s…

...

Matthæusevangeliets opbygning og indhold

Et særpræg ved Matthæusevangeliet er, at det er vanskeligt at inddele i afsnit, da det ud over Jesus’ fødsel og død som yderpunkter ikke har et egentlig handlingsforløb. Der er mange korte afsnit og mange taler, og de fleste fremstår som afsluttede enheder, dvs. at de kan læses ude af sammenhæng. Det skyldes muligvis, at Matthæusevan…

...

Hovedbudskab: Jesus er den ventede Messias

Der er mange budskaber og temaer på spil i Matthæusevangeliet, men det væsentligste er…

...

Matthæusevangliets øvrige temaer

Retfærdighed

Begrebet “retfærdighed” er et nøgleord i Matthæusevangeliet, hvor det nævnes otte gange. Til sammenligning nævnes det blot enkelt gang i alle de øvrige tre evangelier. Det er ikke begrebet retfærdighed, som vi kender det i dagligsproget, men derimod i betydningen “korrekt levevis”. Denne form for retfærdighed kunne i Det gamle testamente kun opnås ved at opfylde Moselovens krav, men Jesus forkynder, at det er intet menneske i stand til. I ste…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind