Begreber i Metode

Her finder du korte og præcise forklaringer af centrale begreber i metode. Du kan med fordel bruge siden til at genopfriske, hvad de forskellige begreber betyder. Vi linker desuden til mere dybdegående forklaringer i andre kompendier.

Vær opmærksom på, at siden forsat er under opbygning. Du kan derfor komme ud for, at visse begreber mangler. Indtil kompendiet er komplet kan du bruge indholdsfortegnelsen nedenfor til at danne dig et overblik over, hvilke begreber vi gennemgår.

Afhængig variabel

Du kan læse om afhængige variabel her.

Alternativ uafhængig variabel

Du kan læse om, hvad en alternativ uafhængig variabel er her.

Analyseenhed

En analyseenhed er det vi undersøger egenskaberne ved. Enhederne kan f.eks. være lande, politiske partier eller individer. Én analyseenhed er den enkelte respondent, interviewperson eller tekst.

Andel

En andel er et tal for, hvor stor en del en bestemt størrelse udgør af en større mængde. Du kan læse mere om andele på siden om andele i vores kompendium om kvantitativ analyse.

Bagvedliggende variabel

Du kan læse om, hvad en bagvedliggende variabel er her.

Chi²-test

Chi2-test er et statistik mål for, hvorvidt der er en sammenhæng mellem vores variable og hvorvidt den sammenhæng gælder for hele populationen. Du kan læse mere om chi2-test på siden om chi2-test i vores kompendium om kvantitativ analyse.

Deltagerobservation

Deltagerobservation vil sige, at man tager del i den aktivitet man undersøger.

Differenskæde

En differenskæde er et sæt af ord og begreber, der bliver sat i kontrast til nodalpunktet og hjælper med at vise, hvad det ikke er. En differenskæde bliver brugt til at lave en diskursanalyse.

Diskursanalyse

Diskursanalyse er en analysemetode, som kan hjælpe dig med at kortlægge diskursen i en tekst eller debat. Det er en kvalitativ analysemetode.

Display

Et display er en fremstilling af kvalitativ data i tabelmæssig eller grafisk form. Displays kan bruges til både analyse og formidling. Du kan læse mere om displays på siden om analyse af data i vores kompendium om kvalitativ analyse. Du kan læse specifikt om formidlingsdisplays på siden om kvalitetssikring og formidling af ens indholdsanalyse i vores kompendium om kvalitativ analyse.

Felten

Det sted man foretager sin observation kaldes for felten.

Feltarbejde

Nogle antropologer og sociologer kalder deres indsamling af kvalitativ data for feltarbejde. Feltarbejde er typisk en længerevarende indsamling af kvalitativ data. De typiske indsamlingsmetoder er observationsstudier og interviews

Hypotese

En hypotese er en forventning til, hvad svaret på dine problemstilling vil være baseret på teori eller eksisterende viden. Formålet med at lave hypoteser er at undersøge om din forventning stemmer overens med virkeligheden.

Generaliserbarhed

At vores undersøgelse har en høj generaliserbarhed betyder, at vi kan overføre vores resultat til noget mere generelt end det vi har undersøgt. Eksempelvis hvis ud fra 1000 danskere kan sige noget om alle danskere.

Gennemsnit

Et gennemsnit er en middelværdi. Du kan læse mere om gennemsnit på siden om gennemsnit i vores kompendium om kvantitativ analyse.

Gentagelighed

En undersøgelse er gentagelig, hvis det er muligt at gentage den. På den måde kan man efterprøve ens resultater.

Ikke-deltagende observation

Ikke-deltagende observation vil sige, at man sætter et sted, hvor man ikke er i vejen og observerer samt tager noter. Man blander sig ikke i det man observerer. 

Indekstal

Indekstal fortæller, hvorvidt noge...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind