Begreber i International Politik

På denne side hjælper vi dig med at forstå centrale centrale begreber indenfor international politik. Vi giver dig en kort og præcis gennemgang af begreberne. Hvis du har brug for en mere dybdegående forklaring, så linker vi til andre relevante kompendier, der kan hjælpe dig med at forstå alle aspekter af begrebet.

Indhold

Absolut ressourcemængde

Absolut ressourcemængde betyder, at man ser på én stats ressourcemængde – den faktiske mængde ressourcer – uafhængigt af andre staters ressourcemængde. Idealismen har typisk fokus på den absolutte ressourcemængde.

Aktiv internationalisme 

Aktiv internationalisme er en form for aktivistisk udenrigspolitik, hvor man forsøger at nå sine udenrigspolitiske mål via internationale organisationer og hvor man arbejder for at styrke det internationale samarbejde. 

Aktivistisk udenrigspolitik

En stats udenrigspolitik kan karakteriseres som aktivistisk, hvis staten aktivt forsøger at fremme sine mål ved at føre selvstændig udenrigspolitik eller ved at deltage aktivt i internationale alliancer.

Anarki

Anarki indenfor international politik henviser til, at der ikke er nogen til at opretholde international lov. Det vil sige, at der ikke er nogen garant for staternes sikkerhed, hvilket medfører, at staterne frygter hinandens hensigter. Staterne stoler derfor kun på sig selv, hvilket får staterne til at opruste militært. Oprustningen kan medføre et sikkerhedsdilemma

Det er særligt teoriretningen realismen, der mener, at det internationale system er præget af anarki. Den engelske skole mener ligeledes, at der er anarki.

Modent anarki

Et modent anarki betyder, at der opstår alliancer mellem staterne og/eller opstår regimedannelse. Regimedannelse er, når en gruppe aktører udvikler faste normer indenfor et afgrænset område, f.eks. handel.

Realismen mener ikke, at der kan opnås varig fred i det internationale system. Dog anerkender realismen, at anarkiet kan modnes. 

Idealismen mener omvendt, at det internationale system vil udvikle sig fra anarki mod varig fred, mens realismen mener, at der altid er risiko for tilbagefald til det simple anarki.

Balancering

Balancering foregår, når supermagter afbalancerer hinandens magt eller når andre stater danner en alliance, der kan fungere som modpol til supermagten. Det kan staterne gøre ved at danne alliancer med andre stater samt ved at opruste eget militær. På den måde opstår der en ligevægt mellem supermagten og alliancens ressourcer, hvilket har en afskrækkende effekt på begge parter.

Neorealismen mener, at systemets hierarki og anarki fører til balancering, fordi stater altid vil forsøge at øge deres magtressourcer.

Bandwagoning

Bandwagoning er et begreb indenfor neorealisme. Begrebet beskriver en situation, hvor stater vælger at følge supermagten, da de får nogle fordele ud af at følge supermagten. En sådan fordel kan være beskyttelse mod andre supermagter. Hvis stater ikke følger supermagtens normer risikerer de også, at supermagten vil reagere aggressivt.

Bipolaritet

Polaritet handler om, hvor mange ledend...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind