Andele

En andel er et tal for, hvor stor en del en bestemt mængde udgør af en større mængde. Du kan altså bruge andele, hvis du gerne vil vide, hvor stor en del en ting udgør af en anden eller hvis du gerne vil vide, hvor stor én størrelse er i forhold til en anden. Andele udregnes i procent. Det kan f.eks. være relevant at udregne:

  • Arbejdsløse som en andel af alle arbejdsdygtige personer i Danmark.
  • Unge som tager en gymnasial uddannelse som en andel af alle unge i Danmark.
  • Den offentlige gælds størrelse som en andel af BNP.

Eksempel 1

Lad os sige, at vi gerne vil vide, hvor stor en andel dansk eksport udgør af det danske BNP. Så skal vi bruge følgende formel:

\frac{\text{Eksport}}{\text{BNP}} \cdot 100% = \text{Eksport som procent af BNP}

Tabel 1. BNP og eksport af varer og tjenester i løbende priser (mia.kr.) i perioden 2...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind