Median og gennemsnit

På denne side hjælper vi dig med at bruge to statistiske mål: median og gennemsnit. Disse mål er gode til at skabe overblik over dine data, hvis du har mange observationer. Du skal dog være opmærksom på, at disse mål kun er relevante, hvis du laver en univariat analyse. Det vil sige, at du kun undersøger én variabel. Du kan bruge median og gennemsnit til at skabe overblik over et stort datasæt og til at finde ud af, hvad der kendetegner din variabel. Målene kan både udregnes ved hjælp af lommeregner og i Excel. 

Forestil dig, at du undersøger, hvilke karakterer der gives for en samfundsfagsaflevering i en given klasse. Lad os sige, at vi undersøger en klasse med 15 elever og hvilken karakter eleverne fik for deres seneste samfundsfagsaflevering.

Nedenfor har vi lavet en tabel over 15 fiktive elever og deres fiktive samfundsfagsafleveringskarakter som vi vil bruge til at illustrere, hvordan man udregner median og gennemsnit. Når du laver din egen univariate analys…

...

Gennemsnit

Gennemsnittet er summen af dine værdier divideret med antallet af observationer. Gennemsnit kaldes også for middelværdien og vil ofte være den samme som medianen. Gennemsn…

...

Udregning i Excel

Du kan også få Excel til at udregne gennemsnit og median for dig. Det kan du gøre ved hjælp af funktionen Beskrivende statistik. Nedenfor guider vi dig igennem, hvordan du bruger funktionen Beskrivende statistik.

Trin 1: Opsætning af data og dataanalyse

Det første du skal gøre er at indtaste din data i Excel. Derefter skal du finde fanen Data og klikke på den. Yderst til højre under Data finder du Dataanalyse. Klik på Da…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind