Begreber i Økonomi

På denne side hjælper vi dig med at forstå økonomiske begreber. Vi giver dig korte og præcise forklaringer som kan hjælpe dig med at genopfriske din viden. 

Vi linker også videre til andre kompendier om de enkelte begreber, hvis du gerne vil have en mere dybdegående gennemgang af begrebet.

Indhold

Absolut fattigdom

Du kan læse om absolut fattigdom her.

Adam Smiths teori om absolutte fordele

Du kan læse om teorien her.

Afgift

En afgift er en skat, der er lagt på produktion eller omsætning. Eksempelvis moms, tobaks- og elafgifter.

Afglobalisering

Afglobalisering betyder, at globaliseringen bliver mindre. I perioden 1914-1950 blev globaliseringen mindre på grund af verdenskrigene og den økonomiske krise i 1930’erne. 

Afhængighedsteorier

Afhængighedsteorier er en form for udviklingsteorier, der kigger på ulandes afhængighedsforhold til ilande. I Samfundsfag kigger vi typisk på to afhængighedsteorier: Amins center-periferi model og Wallersteins verdenssystem teori.

Afkobling fra verdensmarkedet

En udviklingsstrategi, der går ud på, at ulande skal afkoble sig verdensmarkedet. Du kan læse vores noter til strategien her.

Aktiv arbejdsmarkedspolitik

Aktiv arbejdsmarkedspolitik betyder, at staten er en aktiv medspiller i forhold til at få folk i arbejde. Staten anvender både pisk og gulerod. Det er denne arbejdsmarkedspolitik, der har været i Danmark siden 1990. Eksempler på aktiv arbejdsmarkedspolitik er, at dagpengeperioden er blevet forkortet fra 8 til 2 år.

Aktiv finanspolitik

Der er tale om aktiv finanspolitik, når staten indfører ny lovgivning, der ændrer statens indtægter og/eller udgifter for at påvirke den økonomiske udvikling. Aktiv finanspolitik kan både være ekspansiv og kontraktiv.

Hvis du har lyst kan du finde mere information om finanspolitik i vores kompendium om økonomisk politik.

AKU-ledighed

AKU-ledighed måles via et spørgeskema, der udsendes hver 3. måned. I spørgeskemaet bliver ca. 22.000 personer spurgt om:

  1. De er helt uden arbejde.
  2. De kan tiltræde et job inden for to uger.
  3. De er aktivt jobsøgende.

AKU-ledigheden medtager altså alle, der ønsker sig et job, uanset om de er meldt ledige på jobcentret eller medlem af en a-kasse. AKU-ledigheden vil derfor typisk være større end bruttoledigheden, da der er en del, der ikke er medlem af en a-kasse.

Amins center-periferi model

Amin mener, ilande udnytter ulandenes billige arbejdskraft og råvarer. Det gør det umuligt for ulandene at skabe økonomisk vækst og gennemgå en industrialisering. Du kan læse vores noter til teorien her.

Appreciering

Hvis en valutakurs stiger på grund af markedskræfterne, så apprecierer valutaen.

Arbejdsdeling

Arbejdsdeling betyder, at man splitter produktionen af en vare op i mindre dele.

Arbejdsløshed

Friktionsarbejdsløshed/ skiftearbejdsløshed

Friktionsarbejdsløshed er, når folk er ledige mellem to jobs. Der er altså tale om en kort arbejdsløshed, mens man skifter arbejde. Friktionsarbejdsløshed kaldes også skifearbejdsløshed, fordi det er i skiftet fra et job til et andet, at man er arbejdsløshed.

Hjemsendelsesarbejdsløshed

Hjemsendelsesarbejdsløshed er, når folk fyres midlertidigt, fordi der midlertidigt ikke er mere arbejde, men efter en kort periode genansættes ved samme arbejdsgiver. Det kan f.eks. være i fiskeindustrien, hvor man fyrer folk midlertidigt, fordi der ikke er flere fisk at forarbejde.

Konjunkturarbejdsløshed

Konjunkturarbejdsløshed er den ledighed, der kommer, når et lands økonomi er inde i en lavkonjunktur.

Strukturarbejdsløshed

Strukturarbejdsløshed er, når antallet af arbejds...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind