Begreber i Økonomi

På denne side hjælper vi dig med at forstå økonomiske begreber. Vi giver dig korte og præcise forklaringer som kan hjælpe dig med at genopfriske din viden. 

Vi linker også videre til andre kompendier om de enkelte begreber, hvis du gerne vil have en mere dybdegående gennemgang af begrebet.

OBS. Kompendiet er under udvikling. Det betyder, at vi endnu ikke dækker samtlige begreber i økonomi, men vi opdaterer løbende kompendiet. Du kan bruge indholdsfortegnelse nedenfor til at få et overblik over, hvilke økonomiske begreber vi allerede dækker.

Aktiv finanspolitik

Der er tale om aktiv finanspolitik, når staten indfører ny lovgivning, der ændrer statens indtægter og/eller udgifter for at påvirke den økonomiske udvikling. Aktiv finanspolitik kan både være ekspansiv og kontraktiv.

Hvis du har lyst kan du finde mere information om finanspolitik i vores kompendium om økonomisk politik.

Automatiske stabilisatorer

Automatiske stabilisatorer er mekanismer, der automatisk dæmper virkningen af konjunkturerne og dermed virker stabiliserende på økonomien. Et eksempel er dagpengesystemet, der modvirker lavkonjunkturens virkning. Automatiske stabilisatorer er en form for passiv finanspolitik.

I vores kompendium om økonomisk politik kan du læse mere om automatiske stabilisatorer.

Den danske model

Den danske model henviser til den måde vi har indrettet det danske arbejdsmarked på og opstod som følge af Septemberforliget. Kendetegnet for den danske model er, at arbejdsmarkedets parter indgår frivillige overenskomster om løn- og arbejdsvilkår. Arbejdsmarkedets parter betyder repræsentanter for arbejdstagere og arbejdsgivere. 

Staten blander sig så vidt muligt ikke i reguleringen af løn- og arbejdsvilkår, så længe parterne er i stand til at løse problemerne selv. Dog vil staten typisk indkalde til trepartsforhandlinger, hvis der skal reguleres via lovgivning. Regeringen indgår desuden i overenskomstforhandlinger som arbejdsgiver, når der forhandles overenskomst for offentligt ansatte.

OBS. Nogle opfatter flexicurity-modellen som en del af den danske model.

Ekspansiv finanspolitik

Hvis staten hæver sine udgifter eller sænke sine indtægter i et forsøg på at øge den samlede efterspørgsel i samfundet, så kalder man det ekspansiv finanspolitik.

Du kan læse mere om, hvordan ekspansiv finanspolitik virker og hvilke effekter det har på langt sigt på siden om ekspansiv finanspolitik i vores kompendium om økonomisk politik

Ekspansiv pengepolitik

Hvis centralbanken sænker renten for at hæve efterspørgslen eller svække den nationale valuta, så fører centralbanken ekspansiv pengepolitik. Du kan læse mere ekspansiv pengepolitik i vores kompendium om økonomisk politik.

Finanspolitik

Finanspolitik er den politik staten fører i forhold til statens indtægter og udgifter for at påvirke den økonomiske udvikling. Finanspolitik kan både være aktiv og passiv.

Du kan læse mere om finanspolitik i vores kompendium om økonomisk politik.

Finanspolitisk multiplikator

Den finanspolitiske multiplikator er det tal, man skal gange på størrelsen af et finanspolitisk indgreb for at få den samlede virkning af indgrebet. Det er meget kompliceret at udregne en finanspolitisk multiplikator, fordi der er mange faktorer, som spiller ind. F.eks. hvem det finanspolitiske indgreb rammer eller hvor høj skatten er.

Finanspolitiske multiplikatorer bruges til at undersøge, hvilken virkning et bestemt finanspolitisk indgreb vil have på samfundsøkonomien. På den måde kan politikere finde ud af, hvordan deres politik påvirker samfundets økonomi.

Den finanspolitiske multiplikator minder om den almindelig multiplikator. Du kan læse om, hvordan de adskiller sig i vores kompendium om multiplik...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind