[5]

EU's historie og udvikling

Her får du en tidslinje over de vigtigste begivenheder i EU's historie og udvikling:

1951: Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab

I 1951 startede det samarbejde som i dag er EU. Ovenpå 2. Verdenskrig kæmpede Europa med at komme på fode igen. En række stater ønskede at undgå krig og valgte derfor at indgå et samarbejde om kul og stål. Kul og stål er vigtige råvarer, særligt i forhold til militær oprustning. Tanken var, at man gennem samarbejde om råvarer skabte et afhængighedsforhold (interdependens), der gjorde det utænkeligt at gå i krig. Det var særligt de to stormagter Tyskland og Frankrig man ønskede at undgå krig imellem. 

Seks stater var en del af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab; Frankrig, Vesttyskland, Italien, Nederlandene, Belgien og Luxembourg.

1957: Rom-traktaten

De seks medlemmer af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab beslutter at udvide deres samarbejde. Med Rom-traktaten dannede de Det Europæiske Fællesskab (EF).

Rom-traktaten består af to aftaler:

  • Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF): Denne aftale oprettede et fællesmarked med fri bevægelighed af varer, tjenesteydelser, personer og kapital mellem de seks medlemslande.
  • Det Europæiske Atomfællesskab (Euratom): Formålet var at opnå energimæssig forsyningssikkerhed i Europa på sigt. Medlemslandene anerkendte, at investerings- og forskningsomkostninger til atomkraft var for store til en enkelt stat. Man ønskede derfor at koordinere forskningsprogrammer og skabe gode betingelser for dannelse og udvikling af atomenergiindustrien til gavn for alle medlemslande.

Traktaten trådte i kraft i 1958.

1973: Danmark, Irland og Storbritannien bliver medlem

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind