Magthierarki

Staterne i det internationale system har ikke lige stor indflydelse. Der er et hierarki baseret på, hvor stor magt de forskellige stater har. Der sker konstant magtforskydninger i det internationale system. Det betyder, at en stat godt kan bevæge sig både op og ned i hierarkiet. 

Der er fire placeringer i magthierarkiet:

Der er ikke en præcis afgrænsning mellem de fire kategorier, så du kan godt opleve, at nogle stater bliver kategoriseret forskelligt.