Kunsteventyr

Et kunsteventyr er et eventyr med en kendt forfatter, som H. C. Andersen er et typisk eksempel på. Kunsteventyr opstod i romantikken i 1800-tallet, hvor man begyndte at interessere sig for folkeeventyrene og nedskrive dem.

Årsagen til interessen for folkeeventyrene var, at man mente, at de er udtryk for en særlig, folkelig visdom og en fo…

...

Kunsteventyrets kendetegn

Kunsteventyret har mange genretræk til fælles med folkeeventyret. Du kan altså inddrage mange af de samme genretræk i din analyse, når du arbejder med et kunsteventyr.

Her kommer vi kun ind på de træk ved kunsteventyret, som adskiller sig fra folkeeventyret.

  • Handlingen i kunsteventyret er ofte mere kompleks end i folkeeventyret.
  • Personerne i kunsteventyret er ofte mere nuancerede og mere detaljeret beskrevet end i folkeeventyret.
    • I folkeeventyret er personerne ’stereotyper’.
    • I kunsteventyret kan personerne være mere nuancerede og ind…

...

Tingseventyr

En undergenre til kunsteventyr er tingseventyr, hvor det er en ting, der er ’hovedperson’. Tingen gives menneskelige egenskaber (besjæles) og får symbolske betydninger.

Handlingen i et tingseventyr er så at sige ’forskudt’ fra mennesker til ting. På den måde kan forfatteren indirekte kritisere noget i samfundet. Modtag…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind