Giddens og Bourdieu

Bourdieu og Giddens er to sociologer, der typisk bliver stillet op overfor hinanden i Samfundsfag. Det er særligt i forhold til debatten om struktur versus aktør og social arv, at de bliver stillet overfor hinanden. Nedenfor forklarer vi, hvordan Bourdieu og Giddens’ synspunkter adskiller sig indenfor de to områder.

Struktur versus aktør

Bourdieu

Bourdieu vil typisk blive placeret på struktursiden i debatten. Bourdieu mener, at individets placering i samfundet er afgørende for individets habitus. Habitus påvirkes af forældres kapitaler i barndommen og individets egne kapitaler, der i løbet af livet vil påvirke habitus. Eftersom habitus er det filter vi ser verden igennem, så er habitus med til at forme vores valg. På den måde er strukturen - i form af individets kapitaler og livsomstændigheder - styrende for aktørens handlemuligheder.

Men Bourdieu kan ikke entydigt placeres på struktursiden. Teorien giver også aktøren indflydelse. Strukturens indflydelse på habitus betyder ikke, at habitus er forudbestemt. Selvom man er vokset op under lignende forhold (samme struktur), så kan der være individuelle variationer i habitus. Derudover kan habitus også påvirke strukturen gennem individets handlinger. Eksempelvis kan aktøren gennem kampe på feltet påvirke feltets doxa

Giddens

Giddens placeres typisk på aktørsiden i struktur versus aktør debatten. Giddens mener, at vi har flere valgmuligheder i det senmoderne samfund end i tidligere samfun...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind