Noter

På denne side får du nogle korte noter om Giddens' teori. Du kan læse en mere dybdegående forklaring af teorien på kompendiets andre sider. 

Giddens kort fortalt

Giddens mener, at vi lever i et senmoderne samfund, fordi samfundet har udviklet sig siden det moderne samfund. Giddens peger på fem centrale udviklinger som han mener, er kendetegnende for det senmoderne samfund. Vi har markeret disse med fed skrift.

En af disse udviklinger er, at traditioner betyder mindre end tidligere. Det kalder Giddens for aftraditionalisering. F.eks. forventes det ikke længere, at kvinder skal være hjemmegående eller at man skal giftes. Traditioner er i højere grad noget man vælger til fremfor noget man skal følge. 

At traditioner har fået mindre betydning medfører, at individet har fået større indflydelse. Det kalder Giddens for individualisering. Fremfor at skulle gø...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind