Begreber

Doxa

Alle felter har egne regler, normer og værdier. Felternes regel- og værdisæt kalder Bourdieu for doxa.

Felt

Ifølge Pierre Bourdieu, så er felter områder i samfundet, hvor folk kæmper om magt og status. Det kan f.eks. være på arbejdspladsen eller i fritidsklubben. Det er forskelligt fra felt til felt, hvad der giver magt.

Hvert felt er forskelligt, men felter har to fælles træk:

  1. Alle felter har deres egne regler.
  2. Der foregår magtkampe på alle felter.

Habitus 

Habitus er et af Pierre Bourdieus centrale begreber. Habitus er et individs tendens til at tænke og handle på en bestemt måde. Ens habitus udvikler sig gennem hele livet, men det er særligt den tidlige socialisering, der har stor betydning. Habitus bliver påvirket af, hvilken kapitalsammensætning ens forældre har samt den sammensætning man selv har. Habitus kan ændre sig, men det er svært.

Illusio

Illusio betyder, at ma...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind