Kapitaler

På de følgende sider forklarer vi hvad kapital er ifølge Bourdieu, og hvordan du skal forstå de fire kapitalformer:

Uddrag fra siden Kulturel kapital

Uddannelsessystemet reproducerer den fordeling af kulturel kapital, der er i samfundet, fordi det er en fordel allerede at have et vist niveau af kulturel kapital, hvis man vil have succes i uddannelsessystemet.

I uddannelsessystemet er det en fordel, at man har et stort ordforråd og at man ved, hvordan man analyserer og diskuterer. Det er evner, der kræver kulturel kapital. Børn, hvis forældre har en høj kulturel kapital, har på den måde en fordel, da de er socialiseret til at besidde de evner uddannelsessystemet efterspørger. Omvendt vil børn, hvis forældre har en lav kulturel kapital, have sværere ved at få succes i uddannelsessystemet, da de først skal lære at analysere og diskutere. Det kan resultere i, at disse børn ikke får taget en uddannelse eller tager en kortere uddannelse. På den måde reproducerer uddannelsessystemet fordelingen af kulturel kapital.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind