Kapitaler

På de følgende sider forklarer vi hvad kapital er ifølge Bourdieu, og hvordan du skal forstå de fire kapitalformer:

Uddrag fra siderne om Bourdieus kapitalformer

Kapital er det, der giver magt i samfundet. Ifølge Bourdieu har folk forskellige mængder af kapital og forskellige sammensætninger af kapital. Fordelingen af kapital afspejler samfundets hierarki; folk med meget kapital har meget magt og omvendt. 

De forskellige kapitalformer har forskellig værdi afhængig af, hvilket felt (område af samfundet) man befinder sig i. Eksempelvis er en stor viden om danske skagensmalere (kulturel kapital) mere værdifuld på et museum end på børsmarkedet. Hvis den kapital man har ses som værdifuld på det felt man er på, så har man symbolsk kapital. 

I Frankrig på Bourdieus tid var det hovedsageligt økonomisk og kulturel kapital, der afgjorde, hvor højt i samfundshierarkiet man var placeret. Men hvilke kapitalformer, der er vigtigst kan ændre sig og helt nye kapitalformer kan blive vigtigere.

En slags kapital kan ofte bruges til at få mere af andre slags kapitaler. Det kan ske ved at bytte kapitalen, f.eks. kan økonomisk kapital bruges til at købe et kunstværk og dermed opnå kulturel kapital. Det kan også ske ved at bruge sit høje uddannelsesniveau til at få et job med høj løn. I det sidste tilfælde får man mere økonomisk kapital, men man beholder stadig ens kulturelle kapital i form af et højt uddannelsesniveau...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind