Identitet

Her forklarer vi dig Anthony Giddens’ identitetsteori. Vi hjælper dig med at forstå, hvordan det senmoderne samfund påvirker individets identitetsdannelse. Vi bruger mange af de begreber vi har forklaret tidligere i kompendiet og vi linker løbende til de sider, hvor vi beskriver begreberne mere detaljeret. 

...

...

Identitet i det senmoderne samfund

Siden det traditionelle samfund har opfattelsen og udviklingen af individets identitet ændret sig meget. I det senmoderne samfund er det i langt højere grad individet, der beslutter, hvem han eller hun ønsker at være. Individet har altså fået større indflydelse på sin identitet.

Individets identitetsdannelse påvirkes af fem tendenser i det senmoderne samfund: aftraditionalisering, individualisering, adskillelse af tid og rum, udlejring af sociale relationer og øget refleksivitet. I de næste afsnit kommer vi ind på, hvad hver af tendenserne har betydet for individets identitetsdannelse. 

Identitet er en historie du fortæller om dig selv

Giddens forstår identitet som en sammenhængende fortælling, der skal holdes i gang hele livet. Individet holder gang i fortællingen ved at træffe valg om, hvem det ønsker at være. Identitet er altså en historie man fortæller om sig selv. Historien kan kan f.eks. være en fortælling om, at man er et familieorienteret menneske. I det tilfælde vil man tage valg, der passer til fortællingen, f.eks. at bruge tid med sine bedsteforældre, få børn, tage lang barsel eller vælge at være hjemmegående. Det er vigtigt for individet, at fortællingen er sammenhængende. Det vil sige, at de valg man træffer skal passe ind i den identitet man prøver at skabe. Hvis du er familieorienteret, så vil det f.eks. være et dårligt valg at lade være med at komme til familiefødselsdage. Det er ubehageligt for individet, hvis valge…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind