Eksempel på analyseopgaver

På de følgende sider får du eksempler på, hvordan analyse og vurdering kan skrives i praksis.

Du får to eksempler, så du kan se forskellen på de typer af opgaver, der kan være ved eksamen.Ved hver opgave har vi kommenteret og forklaret, hvordan vi har grebet afsnittene an.

  • I det første eksempel viser vi en opgave med analyse, sammenligning og vurdering. Det er en opgave, hvor du skal analysere to medieklip.
  • I det andet eksempel skal du analysere en sagprosatekst i form af et debatindlæg. Det er en opgave med analyse, vurdering og diskussion.

Opgaveformuleringerne og teksterne til eksempelopgaverne stammer fra Vejledende Eksamenssæt 1 (august 2018) til HHX. Der er dog ikke nogen afgørende forskel på opgaveformuleringer i Dansk på HHX og HTX. Begge opgavetyper vil typisk være i eksamensopgaverne på både HHX og HTX.

Eksemplerne er skrevet ud fra vores 6 trin i denne vejledning.