Trin 3: Skriv analyse og vurdering

Her får du hjælp til at skrive hovedafsnittet i din opgave, som skal rumme analyse og vurdering. Vi kommer også ind på, hvordan du skal gribe det an, hvis opgaveformuleringen beder dig om at sammenligne.

Når du har forstået opgaveformuleringen, lavet et grundigt forarbejde med tekster eller medieklip, samt lagt en plan for din opgave, er du klar til at skrive. Forarbejdet vil give dig en overordnet retning for din analyse og vurdering, som sikrer, at din opgave kommer til at hænge sammen. Desuden vil du have noteret en masse gode eksempler fra tekster eller medieklip, som du kan bruge i løbet af opgaven.

Dit arbejde med at analysere tekster og klip er dog på ingen måde slut, når du starter skriveprocessen. Din analyse skal gerne udvikle sig, når du studerer detaljer i tekster og klip, mens du skriver de enkelte afsnit.

Lav en kort redegørelse eller sammenfatning

Før du skriver selve analysen, er det en god ide, hvis du giver en kort redegørelse eller sammenfatning af indholdet i din tekst eller dit medieklip. Det skaber et godt overblik, som sætter din læser ind i, hvad teksten eller klippet handler om. Samtidigt er redegørelsen et godt afsæt for din videre analyse.

Du skal holde dig til det fokus, du har lagt for opgaven. Det vil sige, at din redegørelse primært skal fremhæve de elementer, som du efterfølgende arbejder med. Skriver du om en sagprosatekst, så skal du maksimalt fremhæve 2-3 centrale synspunkter. Skriver du om et medieklip, så tag fat i de helt centrale pointer. Begynd altid med hovedsynspunktet eller den centrale pointe.

Redegørelsen skal du skrive objektivt og loyalt. Du må ikke blande egne holdninger ind, og du skal holde dig til tekstens informationer. Sammenfat indholdet på en kortfattet måde, men med dine egne ord. Du må gerne bruge ét eller to korte citater til at underbygge redegørelsen.

Redegørelsen må ikke fylde mere end ca. 600 anslag. 

Eksempel

Her kan du se to eksempler på, hvordan sammenfatning eller redegørelse kan gøres helt kort og præcist:

Sammenfatning af medieklip

I Rasmus Brohaves video er spilletiden 7:57. Rasmus Brohave tager i videoen til Odense en tidlig morgen for at stå i kø efter den nye iPhone. Derefter tester han telefonen hjemme. 

Redegørelse for sagsprosatekst

Olesen hævder i kronikken, at der var mere nærvær, fordybelse og ro før i tiden. Men i dag forstyrrer telefonerne alle steder. De ø

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind