Sprog og formidling

I dette afsnit fortæller vi dig, hvordan du skal bruge dit sprog for at skrive en god og overbevisende analyse og vurdering på HHX eller HTX.

Afsender og modtager

Du skal skrive din opgave som en gymnasieelev med en faglig stemme. Den faglige stemme bygger på din viden og dine redskaber fra Dansk – fx viden om analysemetoder, argumentation, samfundsdebatten, medier m.v.

I indledningen og afslutningen må du gerne lægge lidt mere vægt på din personlige stemme, så det står klart for modtageren, at den analyse, vurdering og evt. diskussion af teksten, som du formidler gennem din opgave, blot er ét af mange mulige bud. Det gør du bl.a. ved at præsentere dit fokus for analysen allerede i indledningen og nuancere dette fokus i afslutningen.

Modtageren for din opgave er en person med interesse for kultur og samfund. Modtageren kender også danskfaglige begreber som appelformer, filmiske virkemidler, sproghandlinger og målgruppe. Derfor skal du ikke definere dem i din artikel. Til gengæld skal du forestille dig, at din modtager ikke kender opgavesættet og teksterne. Derfor skal du sørge for at beskrive deres indhold, hvor det er nødvendigt for at følge sammenhængen i din opgave.

Sproget i analyse og vurdering

Opgaver med analyse og vurdering kan have flere forskellige skrivehandlinger indbygget. Du skal kende til disse, hvis du vil skrive god en opgave. Ud over analyse og vurdering, indledning og afslutning kan det være sammenligning eller diskussion.

Der er ikke nogen afgørende forskel på sproget i skrivehandlingerne, selvom de har forskellige formål. Så uanset om du skriver analyserende, vurderende, sammenlignende eller diskuterende skal du bruge sproget på samme måde: som en fagperson med korrekt sprog i en objektiv og faglig stil. Derudover skal du følge nedenstående regler:

  • Brug faglige begreber fra Dansk.
  • Skriv i nutid, så din tekst virker aktuel.
  • Skriv i et objektivt og neutralt sprog uden “jeg synes...”, “jeg mener” osv.
  • Hold dig til sagen og skriv klart og tydeligt.
  • Forklar og uddyb dine pointer med citater og henvisninger. Du må ikke virke indforstået.
  • Skriv altid sammenhængende tekst. Du må aldrig lave en besvarelse i punktform.
  • Benyt ikke metasprog, hvor du fortæller læseren, hvad du vil gøre. Undgå derfor sætninger som: ”Jeg vil lave en analyse og fortolkning af…” eller ”Nu vil jeg perspektivere til xx…”. Du skal altså ikke skrive, hvad du vil gøre i opgaven. Du skal bare gøre det. 

Faget er Dansk, så dit sprog og din formidling har en stor vægt i o...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind