Opbygning

Struktur

Din analyse og vurdering skal bestå af tre-fire dele. Der skal være en indledning, et afsnit med analyse og vurdering, samt en afslutning. Derudover kan opgaveformuleringerne bede dig om en sammenligning eller en diskussion. Du kan se strukturen her:

 

Indledningen sætter en ramme om din opgave. Her skal du kort præsentere opgavens emne og teksten for læseren. Indledningen skal åbne opgaven for læseren på en spændende måde og vise, hvad du vil fokusere på i din analyse. Du kan med fordel stille et par spørgsmål, som du undersøger og besvarer i opgavens øvrige dele. Indledningen bør ikke fylde mere end 600 anslag.

Analyse og vurdering er den centrale del af opgaven, hvor du skal gå tæt på teksterne og vise, hvordan de hænger sammen. Du skal udvælge dele eller træk ved teksten, som du analyserer med relevante danskfaglige begreber og underbygger med citater og henvisninger. I vurderingen skal du på baggrund af din analyse forholde dig til tekstens gennemslagskraft over for modtageren. Analyse og vurdering skal fylde ca. 5500 anslag

Hvis du skal analysere mere end én tekst, vil du typisk blive bedt om at lave en sammenligning af ligheder og forskelle. En sammenligning skal fylde ca. 1500 anslag.

Diskussion handler om at diskutere teksternes problemstilling eller centrale synspunkter. Her kan du også blive bedt om at inddrage andre tekster. Diskussion er dog ikke med i alle opgaver. En dis...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind