STX Matematik A NET 2014 27. maj - Delprøven med alle hjælpemidler

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Matematik A
  • 12
  • 28
  • 2975
  • PDF

Vejledende besvarelse: STX Matematik A NET 2014 27. maj - Delprøven med alle hjælpemidler

Dette er Studienets eksemplariske besvarelse af opgaverne med hjælpemidler fra eksamenssættet i Matematik A på STX med netadgang, som blev stillet tirsdag den 27. maj 2014. Opgaverne kaldes også med hjælpemidler, fordi man kan bruge internettet.

I denne besvarelse kan du se to forskellige eksempler på det samme eksamenssæt. Forskellen er hvilket CAS-værktøj, der er blevet brugt. I det ene eksempel er der brugt WordMat, og i det andet er der brugt Maple. Du kan vælge det CAS-værktøj, som du bedst kan lide, for der er både brugt Maple og WordMat i eksempelbesvarelsen.

Indhold

Opgave 10:
a) Tegn en skitse af trekant ABC, og bestem B.
Opgave 11:
a) Tegn grafen for f, og bestem alderen for en grøn leguan, der er 140 cm lang.
b) Bestem f'(2), og giv en fortolkning af dette tal.
c) Benyt modellen til at bestemme længden af en grøn leguan, når dens væksthastighed er størst.
Opgave 12:
a) Opstil en nulhypotese, der kan anvendes til at teste, om holdning til sammenlægning af de to skoler i kommunen afhænger af køn, og opskriv med udgangspunkt heri en tabel over de forventede værdier.
b) Undersøg på et 5% signifikansniveau, om nulhypotesen kan forkastes.
Opgave 13:
a) Bestem den partikulære løsning, der opfylder y'(0)=1 og y(0)=1. Tegn grafen for den partikulære løsning.
Opgave 14:
a) Bestem volumen af den luftmængde, der afsnøres, når sjippetorvet roteres 360° omkring førsteaksen.
Opgave 15:
a) Bestem de partikulære løsninger u(t) og v(t) med de givne begyndelsesbetingelser, og bestem antallet af kampduelige tanks i hver af de to hære efter 5 dage.
b) Tegn et retningsfelt med et faseplot, der opfylder ovenstående begyndelsesbetingelser, og benyt dette til at forudsige, hvilken af de to hære der vinder.
Opgave 16:
a) Bestem en ligning for den plan α, der indeholder fladen ABT.
b) Bestem den spidse vinkel mellem α og β.
c) Bestem koordinatsættet til kuglens røringspunkt med β.

Uddrag

Her kan du se et uddrag af opgave 10.a

WordMat's trekantsløser anvendes med input: A = 43°, BC = 8, AC = 10. Trekantløseren giver to mulige trekanter, og vi sletter skitsen af den trekant, hvori vinkel B er spids.

Længden af siden AB findes vha. en cosinusrelation
BC^2=AC^2+AB^2-2AC·AB·cos(A)
2. gradsligningen løses for AB med to løsninger til følge
AB=AC·cos(A)+√(BC^2-AC^2·〖sin(A)〗^2 )=11,5
AB_2=AC·cos(A)-√(BC^2-AC^2·〖sin(A)〗^2 )=3,13

Vinkel B findes vha. en cosinusrelation
B=cos^(-1)((BC^2+ AB^2- AC^2)/(2·BC·AB))=cos^(-1)((8^2+ 〖11,5〗^2- 〖10〗^2)/(2·8·11,5))=58,5°

Vinkel C findes vha. vinkelsum = 180° i en trekant
C=180°-A-B=180°-43°-58,5°=78,5°

Da den cosinusrelation, vi løste ovenfor for AB, havde to løsninger, og begge var positive, er der altså to mulige trekanter. Vi fortsætter nu med at beregne de resterende sider på baggrund af den anden løsning på samme måde.
Vinkel B₂ findes vha. en cosinusrelation
B_2=cos^(-1)((BC^2+ AB_2^2- AC^2)/(2·BC·AB_2 ))=... Køb adgang for at læse mere

STX Matematik A NET 2014 27. maj - Delprøven med alle hjælpemidler

[1]
Bedømmelser
  • 31-03-2016
    Helt perfekt - Super hjælp!