STX Matematik A NET 2014 22. maj - Delprøven med alle hjælpemidler

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Matematik A
  • 12
  • 25
  • 2881
  • PDF

Vejledende besvarelse: STX Matematik A NET 2014 22. maj - Delprøven med alle hjælpemidler

Dette er Studienets eksemplariske besvarelse af opgaverne med hjælpemidler fra eksamenssættet i Matematik A på STX med netadgang, som blev stillet torsdag den 22. maj 2014. Opgaverne kaldes også med hjælpemidler, fordi man kan bruge internettet.

I denne besvarelse kan du se to forskellige eksempler på det samme eksamenssæt. Forskellen er hvilket CAS-værktøj, der er blevet brugt. I det ene eksempel er der brugt WordMat, og i det andet er der brugt Maple. Du kan vælge det CAS-værktøj, som du bedst kan lide, for der er både brugt Maple og WordMat i eksempelbesvarelsen.

Løsningerne til delprøven uden hjælpemidler kan du finde her STX Matematik A NET 2014 22. maj - Delprøven med autoriseret formelsamling.

Indhold

Opgave 10:
a) Benyt tabellens data til at bestemme konstanterne a og b.
b) Benyt modellen til at bestemme kraterdiameteren for et fald med en faldhøjde på 90 cm og til at bestemme faldhøjden, når kraterdiameteren er 8,5 cm.
c) Benyt modellen til at bestemme, hvor mange procent kraterdiameteren øges med, når faldhøjden øges med 50%.
Opgave 11:
a) Bestem B samt omkredsen af trekant ABC.
Opgave 12:
a) Bestem en ligning for den plan α, som indeholder tagfladen ABCD.
b) Bestem den stumpe vinkel mellem de to tagflader ABCD og BCGH.
Opgave 13:
a) Bestem væksthastighederne i punktet (u,v)=(3,4)
b) Tegn et faseplot, hvor en partikulær løsning, der opfylder u(0)=10 og v(0)=10, er indtegnet.
Opgave 14:
a) Benyt modellen til at bestemme, hvor meget skålen kan rumme, og til at bestemme volumen af den ler, skålen er lavet af.
Opgave 15:
a) Opskriv det karakteristiske polynomium for differentialligningen, og benyt dette til at gøre rede for, hvilken type forskrift f(t) kan beskrives ved.
b) Bestem en forskrift for f(t), og tegn grafen for f for de første 10 sekunder efter udspringet.
Opgave 16:
a) Gør rede for, at arealet af trekant OPQ udtrykt ved x er givet ved T(x)=1/2(x-x^3), og gør rede for, at omkredsen af trekant OPQ udtrykt ved x er givet ved d(x)=-x^2+x+1+√(x^4-x^2+1)
b) Bestem den værdi af x, der giver den maksimale værdi af arealet af trekant OPQ, og undersøg, om denne værdi af x også giver den maksimale værdi af omkredsen af trekant OPQ.

Uddrag

Følgende er et uddrag af opgave 12.a i eksamenssættet

En ligning for planen α kan bestemmes hvis vi kender en normalvektor for planen samt et punkt i planen En normalvektor for planen kan bestemmes som krydsproduktet mellem to vektorer i planen.
Da punkterne A, C og D ligger i planen ligger vektorerne AC og AD også i planen. Vi beregner disse vektorer og udregner derefter krydsproduktet.
(OA)≔(281 617 250),
(OC)≔(557 209 1050)
(OD)≔(557 408 1050)
Definer: (AC)=C-A , (AD)=D-A
(n_α )=(AC)×(AD)=(-159200 0 54924)
En ligning for planen kan nu bestemmes:
definer: (n_α )=(-159200 0 54924)
(n_α )·(x-281 y-617 z-250)=0
En ligning for den plan α, som indeholder tagfladen ABCD er dermed... Køb adgang for at læse mere

STX Matematik A NET 2014 22. maj - Delprøven med alle hjælpemidler

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.