STX Matematik B 27. maj 2014 - Delprøven med hjælpemidler

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 2.g
 • Matematik B
 • 12
 • 22
 • 2383
 • PDF

Vejledende besvarelse: STX Matematik B 27. maj 2014 - Delprøven med hjælpemidler

Fyldig besvarelse af opgaver med hjælpemidler fra den skriftlige matematik eksamen STX B-niveau fra tirsdag den 27. maj 2014. (2stx141-MAT/B-27052014)

Løsningerne til delprøven uden hjælpemidler kan du finde her STX Matematik B 27. maj 2014 - Delprøven uden hjælpemidler.

Studienets besvarelse består af to forskellige eksempler på den samme eksamen, men der er brugt forskellige CAS-værktøjer. WordMat er blevet brugt til det første eksempel, og Maple™ er blevet brugt til det andet eksempel. Du kan vælge det CAS-værktøj, som du bedst kan lide, for der er både brugt Maple og WordMat i eksempelbesvarelsen.

Der er i løsningen pædagogiske referencer til "Matematisk formelsamling stx/hf b" fra 2007. Grunden til, at vi medtager formelnumre i Studienets løsninger er, så du præcis kan se hvilken formel, der bruges i mellemregningerne. Formelnumrene bør ikke medtages i elevbesvarelser.

Perfekt til eleven, som gerne vil have bedre forståelse for løsning af skriftlige opgaver med hjælpemidler i matematik.

Opgaven er produceret og kvalitetssikret af Studienet.dk

Indhold

Opgave 7 - Beregninger på model for procentdelen af 35-årige, der har gennemført en videregående uddannelse
a) Benyt tabellens data til at bestemme tallene a og b.
b) Benyt modellen til at bestemme procentdelen i 2015, og bestem det år, hvor procentdelen når op på 50%.
Opgave 8 - Trigonometriske beregninger på en cafébænk
a) Bestem den lodrette afstand fra sædet til gulvet.
b) Bestem vinkel v mellem sædet og den skrå flade mod gulvet.
c) Bestem vinklen mellem sædet og ryglænet.
Opgave 9 - Beregning på model for verdens befolkningstal
a) Benyt modellen til at forudsige verdens befolkningstal i år 2015.
b) Forklar, hvad tallene 2586 og 1,017 fortæller om udviklingen i verdens befolkningstal.
Opgave 10 - Skitser graf for funktion, bestem N(t) = 4000 og bestemt N'(10)
a) Skitsér grafen for N(t) i intervallet 0<=t<=40, og bestem det tidspunkt, hvor der er 4000 individer i populationen.
b) Bestem N'(10), og forklar betydningen af dette tal.
Opgave 11
a) Bestem arealet af tværsnittet.
Opgave 12 - Hypotesetest: Er der uafhængighed mellem virkning af vaccine og dosis af vaccinen?
a) Opstil en nulhypotese, der kan anvendes til at teste, om oplevelsen af virkningen af den nye vaccine er uafhængig af dosis, og opstil på grundlag heraf en tabel over de forventede værdier.
b) Undersøg, om nulhypotesen kan forkastes på et 1% signifikansniveau.
Opgave 13
a) Løs f(x)=0.
b) Bestem førstekoordinaten til hvert af punkterne A og B.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 8.a i eksamenssættet:

Den lodrette afstand fra sædet til gulvet er lig med højden i den grå trekant på skitsen.
Da trekanten er ligesidet, deler højden grundlinjen i to lige store stykker, hver på 15 cm.
Højden (afstanden) kan bestemmes vha. Pythagoras' læresætning på den ene af de retvinklede
grå trekanter, hvor hypotenusen er 50 cm og den kendte katete (det halve sæde) er 15 cm.
Med Pythagoras' sætning a^2+b^2=c^2 kan en katete (fx b) bestemmes som: jf. formel 21
b=√(c^2-a^2 )
Kaldes b for højden h og indsættes c=50 samt a=15, kan h bestemmes vha. WordMat (CAS - Beregn):
h=b=√(〖50〗^2-〖15〗^2 )≈... Køb adgang for at læse mere

STX Matematik B 27. maj 2014 - Delprøven med hjælpemidler

[5]
Bedømmelser
 • 12-11-2015
  LÅLPLPÅÅLPLÅPÅPLLPÅÅLPLPÅÅPLÅPLÅPLÅPLPÅPLÅPÅLLPÅ
 • 05-02-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Synes den er rigtig god, idet opgaverne forklares velformulerende
 • 25-10-2015
  Gav mig god hjælp til min egen opgave
 • 02-05-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Det er en rigtig god opgave, hjalp mig meget.