Noter: Herodots Historie bog VII, 198-207

  • STX 3.g
  • Oldtidskundskab C
  • Ingen givet
  • 3
  • 483
  • Word2007

Noter: Herodots Historie bog VII, 198-207

Her finder du noter til Herodot bog VII. Dokumentet indeholder en beskrivelse af følgende :

Universalhistorie
Krigshistorie
Det apollinske livssyn

Herodots Historie bog VII afsnit 198-207.

Arbejdsspørgsmål:

1. Afsnit 198-200 byder på en række geografiske beskrivelser og iagttagelser. Hvilken effekt har disse på jer som læsere? Hvad kan vi kalde denne form for historieskrivning?

2. Hvor mange soldater er der i alt i den græske koalitionshær?

3. Hvordan havde hellenerne overtalt de 1000 mand fra Fokis til at slutte sig til dem? (afsnit 203). Kan vi sætte nogle begreber på det livssyn, som vi præsenteres for i dette afsnit?

4. Den mest ansete general blandt hellenerne var Leonidas, som også var øverstbefalende for hele hæren. Hvilke soldater bragte han med sig til slaget?

5. Sparta og mange af de andre hellenere sendte kun en lille del af deres hær til at kæmpe imod Xerxes og hans mange persere i slaget ved Thermopylæ. Hvorfor?

Uddrag

Universalhistorie : er udforskning af de spor, som mennesker har sat sig, med det formål at kende, forstå og huske fortiden.
Krigshistorie : er i dette tilfælde beretningen om og forklaringen på den lange ideologiske og militære konflikt mellem "dem" og "os": den persiske verden og den græske verden.

Det apollinske livssyn : Mennesket skal besidde 4 kardinaldyder :
1. Retfærdighed/ Retsindighed ( Dikaiosyne),
2. Besindighed/Mådehold (Sofrosyne, )
3. Tapperhed ( Arete)
4. Visdom( Sofia)
MAN SKAL KENDE SIN PLADS... Køb adgang for at læse mere

Noter: Herodots Historie bog VII, 198-207

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.