HTX Matematik A 14. december 2016 - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HTX 3. år
  • Matematik A
  • 12
  • 35
  • 4377
  • PDF

HTX Matematik A 14. december 2016 - Vejledende besvarelse

Her kan du se Studienets eksempelbesvarelse af opgaverne fra eksamenssættet i Matematik A på HTX fra 14. december 2016.

Studienets besvarelse består af to forskellige eksempler på den samme eksamen, men der er brugt forskellige CAS-værktøjer. WordMat er blevet brugt til det første eksempel, og Maple er blevet brugt til det andet eksempel. Der er både brugt WordMat og Maple i eksempelbesvarelsen, så du kan vælge det CAS-værktøj, som du foretrækker.

Studienets fagredaktør i matematik har besvaret opgaverne i eksamenssættet, så at de kan bruges som inspiration til eksamen.

Indhold

Opgave 1 - Opgaven viser en gammeldags kran og handler om rumgeometri. Først skal du vise, at punktet A ligger i planen α. Derefter skal du bestemme den spidse vinkel mellem planen α og xy-planen. Endelig skal du arbejde med en linje og bestemme koordinaterne til punktet P og afstanden fra P til α.
Opgave 2 - Her skal du indtegne data fra en tabel, som viser koncentrationer af et smertestillende præparat i blodet over tid. Derefter skal du opstille en model, som beskriver koncentrationen som funktion af tiden. Du skal også bestemme halveringstiden. Til sidst skal du benytte modellen i en specifik situation.
Opgave 3 - Denne opgave handler om vektorfunktioner. Efter du har indtegnet en funktion i et koordinatsystem, skal du bestemme koordinaterne for banekurvens skæringer med x- og y-akserne. Du skal også bestemme ligningen for tangenten til banekurven.
Opgave 4 – Denne opgave relaterer sig til forberedelsesmaterialet. Her skal du bruge Eulers metode til at arbejde med rekursionsligninger og løsninger til rekursionsligninger.
Opgave 5 - Her skal du arbejde med trekanter og cirkler i planen. Du skal bestemme en vinkel, længden af en kurve og arealet af et område.
Opgave 6 - Figuren i denne opgave viser tværsnittet af en klokke, som er afgrænset af graferne for to funktioner. Du skal bestemme klokkens bredde. Derefter skal du bestemme den største tangenthældning for en funktion. Til sidst skal du bestemme klokkens rumfang.

Uddrag

Her kan du se et uddrag af opgave 3.b:

Vi definerer vektorfunktionen samt definitionsmængden for t:
r(t)≔(t^2+t-2 √(t^2+1)-2)
Definer: -5≤t≤5
Dvs.:
r(t)=(x(t) y(t))=(t^2+t-2 √(t^2+1)-2)
Vi bestemmer banekurvens skæringer med y-aksen. Vi har, at for banekurvens skæring med y-aksen er x = 0 dvs.:
x(t)=0

0=t^2+t-2
⇕ Ligningen løses for t vha. CAS-værktøjet WordMat.
t=-2 ∨ t=1
Vi indsætter parameterværdierne i vektorfunktionen og bestemmer skæringen med y-aksen:
r(-2)≈(0 0,23606798)
Og:
r(1)≈(0 -0,58578644)
Vi har, at banekurven skærer y-aksen i S1y(0; 0,24) og S2y(0; -0,59) (afrundet til 2 decimaler).
Vi bestemmer banekurvens skæringer med x-aksen. Vi har, at for banekurvens skæring med x-aksen er y = 0 dvs.:
y(t)=0

0=√(t^2+1)-2
⇕ Ligningen løses for t vha. CAS-værktøjet WordMat.
t=-1,7320508 ∨ t=1,7320508
Vi indsætter parameterværdierne i vektorfunktionen og bestemmer skæringen med y-aksen... Køb adgang for at læse mere

HTX Matematik A 14. december 2016 - Vejledende besvarelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til HTX Matematik A 14. december 2016 - Vejledende besvarelse.