Unges forventninger til arbejslivet

  • STX 2.g
  • Psykologi B
  • 12
  • 7
  • 1784
  • PDF

Feltundersøgelse: Unges forventninger til arbejslivet

God og let læselig opgave til indføring i noge arbejdspsykologiske teorier.

Indledning
Undersøgelsen tager udgangspunkt i unges forventninger, til det arbejdsliv de går i møde. Undersøgelsen baseres primært på et kvalitativt datasæt bestående af 6 interviews foretaget af psykologiholdet. Derudover er inddrages relevant baggrundslitteratur i form af andre undersøgelser mv. Det empiriske grundlag analyseres og fortolkes med udgangspunkt i arbejdspsykologiske teorier.

Unges forventninger til arbejslivet

[1]
Bedømmelser
  • 07-05-2011
    Manglede noget mere grundlæggende teori.