Ydre og indre stressfaktorer

På de følgende sider kan du læse om nogle af de forskellige faktorer, som kan være med til at øge eller reducere risikoen for stress. 

Her kan du læse et uddrag fra sektionen om ydre og indre faktorer.

Indre faktorer

Forskellige indre faktorer kan også spille ind i forhold til, hvorvidt man oplever en given situation som stressende eller ej. Forskellige psykologiske teorier har typisk lidt forskellige bud på, hvilke indre faktorer som spiller den mest væsentlige rolle, ift. hvor ofte vi oplever situationer som stressende.

Personlighedspsykologien arbejder fx med nogle typer af personlighedstræk, som giver højere risiko for stressreaktioner. Femfaktormodellen arbejder fx med anspændthed som et af de fem personlighedstræk, og personer med høj grad af anspændthed har naturligt højere tendens til at opleve bekymring, stress og angst i hverdagen. Høegh-Olesens model med risikovillighed over for forsigtighed siger ligeledes, at den forsigtige type trives bedst med få forandringer i hverdagslivet og let kan blive stresset af for mange indtryk og nye krav. 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind