Om denne webbog

© 2024 Better Students ApS

Titel: Stress og coping | Kompendium
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Udgivet på: Studienet.dk
Forfatter(e): Redaktionen på Studienet.dk
Udgivelsesår: 2022
Sidst opdateret: 10-11-2022
Antal sider: 17

Hvis du vil citere fra denne webbog, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Redaktionen på Studienet.dk. (2022). Stress og coping | Kompendium. Hentet 12. juni 2024 fra https://www.studienet.dk/stress-og-coping

Litteratur

Karpatschof, B & Katzenelsen, B (Red.), (2011), Klassisk og moderne psykologisk teori (2. udgave). Hans Reitzels forlag.

Larsen, O.S. (2008-2018). Psykologiens veje (3. udgave). Systime.

Ravn, F.A.P & Wolf, T. (2015-2017). Psykologi - fra celle til selfie. Forlaget Columbus.