STX Matematik B 10. december 2010 - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Matematik B
 • 12
 • 12
 • 1888
 • PDF

STX Matematik B 10. december 2010 - Vejledende besvarelse

Vejledende besvarelse af eksamenssættet i skriftlig matematik STX B-Niveau. Sættet er fra 10. december 2010.

Vi har brugt WordMat til at løse opgaverne med hjælpemidler, men du kan bruge et andet CAS-værktøj, fordi løsningerne vil være ens.

Perfekt til eleven, som gerne vil have bedre forståelse for løsning af skriftlige opgaver i matematik.

Disse opgaver optræder også i opgavesamlingen "Vejledende eksempler på eksamensopgaver i matematik 2013 STX B-niveau.”

Gennemgang af disse opgaver samt forklaringer er en rigtig god forberedelse til skriftlig eksamen på STX B-niveau.

Indhold

Delprøven uden hjælpemidler

Opgave 1 (8.177) - Du skal løse ligningen 7x+2=5x+10.
Opgave 2 (8.178) - Her skal du bestemme funktionsværdien af f(x)=x^2+5x+1, når x=3.
Opgave 3 (8.179) - I denne opgave skal du opstille en lineær model.
Opgave 4 (8.180) - Opgaven handler om trigonometri. Du skal bestemme to sider i to retvinklede trekanter.
Opgave 5 (8.181) - Opgaven viser tre forskrifter og tre grafer for tre funktioner. Du skal bestemme, hvilken graf der hører til hvilken funktion.
Opgave 6 (8.182) - Her skal du bestemme monotoniforholdene for f(x)=x^3-4x^2+4x+5.

Delprøven med hjælpemidler

Opgave 7 (8.183) - Figuren viser en trekant. Du skal bestemme en side i trekanten og trekantens areal.
Opgave 8 (8.184) - I denne opgave skal du arbejde med en potensfunktion. Du skal bestemme konstanterne a og b i funktionsforskriften. Derefter skal du benytte funktionen i to specifikke situationer.
Opgave 9 (8.185) - Opgaven viser en model over Kinas andel af verdensøkonomien, som er givet ved en eksponentialfunktion. Du skal forklare betydningen af konstanterne i modellen og benytte modellen i en specifik situation.
Opgave 10 (8.186) - Her skal du bestemme en forskrift for f, som er en lineær funktion. Derefter skal du benytte forskriften i en specifik situation.
Opgave 11 (8.187) - En tabel viser antallet af kunder, som har købt et bestemt antal æg. Du skal bestemme middelværdien af antallet af æg købt af hver kunde.
Opgave 12 (8.188) - I denne opgave skal du bestemme en ligning for tangenten til grafen for f(x)=4·ln(x)-2x+8.
Opgave 13 (8.189) - Her skal du bestemme arealet af en geometrisk figur.
Opgave 14 (8.190) - Opgaven viser to funktioner, f(x)=1/3x^3-4x+6 og g(x)=-x+6, som afgrænser en punktmængde M. Du skal bestemme M's areal. Derefter skal du bestemme ligningen for en linje, som skærer f i netop to punkter.

Uddrag

Her kan du se et uddrag af opgave 13.a.

Vi bestemmer y udtrykt ved x. Vi benytter, at hegnet omkring publikumsområdet skal være 300 m.
2y+2x=300
⇕ Ligningen løses for y vha. CAS-værktøjet WordMat.
y=-x+150
Et udtryk for y udtrykt ved x er bestemt til ovenstående.
Arealet af publikumsområdet beregnes som differensen mellem hele rektanglet og arealet af scenen.
A_pub=A_rek-A_scene=y·2x-1/2·x·2x=2·x·y-x^2
Vi substituerer y udtrykt ved x ind i udtrykket for arealet af publikumsområdet.
A_pub=2x·(-x+150)-x^2=... Køb adgang for at læse mere

STX Matematik B 10. december 2010 - Vejledende besvarelse

[52]
Bedømmelser
 • 01-06-2015
  på¨p¨å¨på¨åppå¨p¨å¨p¨åpå¨på¨åp¨åp¨ppå¨åppå¨
 • 30-11-2011
  Givet af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Dejligt at se hvordan man kunne regne det hele ud. Giver en mere styr over det hele!
 • 04-09-2015
  Meget udførlig forklaring
 • 30-04-2015
  Givet af 2.g'er på STX
  virkelig god hjælp og besvarelse