STX Matematik B 12. august 2010 - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 2.g
 • Matematik B
 • 12
 • 13
 • 2044
 • PDF

STX Matematik B 12. august 2010 - Vejledende besvarelse

Vejledende besvarelse af eksamenssættet i skriftlig matematik STX B-Niveau. Sættet er fra 12. august 2010.

Vi har brugt WordMat til at løse opgaverne med hjælpemidler, men du kan bruge et andet CAS-værktøj, fordi løsningerne vil være ens.

Perfekt til eleven, som gerne vil have bedre forståelse for løsning af skriftlige opgaver i matematik.

Gennemgang af disse opgaver samt forklaringer er en rigtig god forberedelse til skriftlig eksamen på STX B-niveau.

Disse opgaver optræder også i opgavesamlingen "Vejledende eksempler på eksamensopgaver i matematik 2013 STX B-niveau.”

Indhold

Delprøven uden hjælpemidler

Opgave 1 (8.164) - I opgaven skal du reducere (a+b)(a-b)+b^2.
Opgave 2 (8.165) - Her skal du bestemme funktionsværdien til f(x)=2x^2-4x, når x=3.
Opgave 3 (8.166) - Du skal bestemme koordinatsættet til parablens toppunkt. Parablen er givet ved f(x)=3x^2-12x+9.
Opgave 4 (8.167) - Opgaven handler om trigonometri. Du skal bestemme siden BC i trekanten og trekantens areal.
Opgave 5 (8.168) - Her skal du løse ligningssystemet x+y=2 og 3x+y=14.
Opgave 6 (8.169) - I denne opgave skal du optimere det samlede overfladeareal af en kasse, som ikke har låg og har kvadratisk bund.

Delprøven med hjælpemidler

Opgave 7 (8.170) - Tabellen i denne opgave viser antallet af svært overvægtige voksne over en periode. Du skal bestemme forskriften for en lineær funktion, der kan beskrive udviklingen. Derefter vil du benytte forskriften til en specifik situation.
Opgave 8 (8.171) - Opgaven viser en model over mængden af et bestemt antidepressivt stof som funktion af tid. Du skal bestemme halveringskonstanten for modellen og forklare betydningen af konstanterne i modellen. Du skal også benytte modellen i en specifik situation.
Opgave 9 (8.172) - I denne opgave skal du bestemme kvartilsæt og middelværdi for data i en tabel, som viser en opgørelse over pointfordelingen for elevers besvarelse af en opgave.
Opgave 10 (8.173) - Opgaven handler om trigonometri. Du skal bestemme afstanden mellem to hjørnepunkter i en trekant og en vinkel.
Opgave 11 (8.174) - Her skal du redegøre for, at f(x)=e^x-3x+1 har et minimum. Du skal også bestemme en ligning for tangenten til grafen for f.
Opgave 12 (8.175) - Figuren viser en punktmængde M, som bliver afgrænset af to grafer, f(x)=12·√x og g(x)=x^2-7x+18. Du skal løse ligningen f(x)=g(x) og bestemme arealet af M.
Opgave 13 (8.176) - I denne opgave skal du arbejde med beregninger med flere funktioner.

Uddrag

Følgende er et uddrag af opgave 13.b i eksamenssættet.

Vi bestemmer først en forskrift for F(x). Vi har at F(x) er givet ved:
F(x)=x·(-0,53x+10000)-O(x)
Udtrykket omskrives vha. CAS-værktøjet WordMat ved brug af metoderne: Automatisk reduktion, Udvid,
F(x)=9815,8·x-4,58·(10)^(-6)·x^3-0,48·x^2-20000000
Vi definerer forskriften for F(x).
F(x)≔9815,8·x-4,58·(10)^(-6)·x^3-0,48·x^2-20000000
Den værdi af x, der giver størst fortjeneste, bestemmes ved at optimerer F(x).
Vi bestemmer nulpunkter til den afledede funktion F'(x).
F^' (x)=0
⇕ Ligningen løses for x vha. CAS-værktøjet WordMat.
x=9052,0349
Vi undersøger fortegnet for differentialkvotienten på begge sider af nulpunktet.
F^' (8000)≈1256,44
F^' (10000)≈-1158,2
Vi kan konkludere, at x = 9052,0349 er et... Køb adgang for at læse mere

STX Matematik B 12. august 2010 - Vejledende besvarelse

[54]
Bedømmelser
 • 18-04-2011
  Meget god beskrivelse af de forskellige opgaver. Dog synes jeg, at det sommetider er lidt uklart, hvorfor de gør, som de gør, da de blot skriver fx formel 65 ...
 • 01-06-2015
  åpoåpopåpooppoåopåoåpoåpopåoopåoåpåopoåp
 • 11-04-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Hjælp mig rigtig meget til mine opgaver og eksamen!
 • 03-03-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  rigtig rigtig god........