STX Matematik B 26. maj 2010 - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Matematik B
 • 12
 • 15
 • 2127
 • PDF

STX Matematik B 26. maj 2010 - Vejledende besvarelse

Vejledende besvarelse af eksamenssættet i skriftlig matematik STX B-Niveau. Sættet er fra 26. maj 2010.

Alle opgaver er for så vidt muligt regnet med WordMat, men du kan bruge det CAS-værktøj, som du bedst kan lide, da løsningerne vil være ens.

Perfekt til eleven, som gerne vil have bedre forståelse for løsning af skriftlige opgaver i matematik.

Gennemgang af disse opgaver samt forklaringer er en rigtig god forberedelse til skriftlig eksamen på STX B-niveau.

Disse opgaver optræder også i opgavesamlingen "Vejledende eksempler på eksamensopgaver i matematik 2013 STX B-niveau.”

Indhold

Delprøven uden hjælpemidler

Opgave 1 (8.137) - Her skal du reducere udtrykket (a+b)^2-2ab-a^2.
Opgave 2 (8.138) - I opgaven skal du bestemme længden af diagonalen i et bestemt rektangel.
Opgave 3 (8.139) - Du skal bestemme konstanterne a og b for en lineær funktion, hvis graf går gennem punkterne P(2,5) og Q(4,11).
Opgave 4 (8.140) - I denne opgave skal du løse andengradsligningen 2x^2-6x+4=0.
Opgave 5 (8.141) - Her skal du bestemme arealet under en graf, som er givet ved funktionen f(x)=-x^2+3x.
Opgave 6 (8.142) - I opgaven skal du optimere arealet af en rektangulær løbegård, så arealet bliver størst muligt.

Delprøven med hjælpemidler

Opgave 7 (8.143) - Opgaven viser to funktioner: f(x)=4x+5 og g(x)=-2x+12. Du skal bestemme f(5) og løse ligningen g(x)=16. Du skal også bestemme koordinatsættet til skæringspunktet mellem graferne.
Opgave 8 (8.144) - I denne opgave skal du benytte en model, som er givet ved en potensfunktion, i to specifikke situationer.
Opgave 9 (8.145) - Her skal du bestemme konstanterne a og b for en eksponentialfunktion og forklare konstanternes betydning.
Opgave 10 (8.146) - Opgaven handler om trigonometri. Du skal bestemme en vinkel og arealet af trekanten.
Opgave 11 (8.147) - I denne opgave skal du tegne sumkurven og bestemme kvartilsættet for data over smågrises fødselsvægt.
Opgave 12 (8.148) - Her skal du bestemme nulpunkter og monotoniforhold for funktionen f(x)=x^3-4,5x^2-30x+30.
Opgave 13 (8.149) - Du skal bestemme stamfunktionen til f(x)=5/x+6x^2, hvis graf går gennem P(2,3).
Opgave 14 (8.150) - I denne opgave skal du bestemme funktionsværdien i en specifik situation. Derefter skal du bestemme hældningen for en tangent.

Uddrag

Følgende er et uddrag af opgave 12.b i eksamenssættet.

Vi bestemmer f'(x).
f^' (x)=-9·x+3·x^2-30
Den afledede funktion f'(x) er bestemt til ovenstående udtryk.
Vi bestemmer monotoniforhold for f. Vi bestemmer nulpunkter til den afledede funktion f'.
f^' (x)=0
⇕ Ligningen løses for x vha. CAS-værktøjet WordMat.
x=-2 ∨ x=5
Vi undersøger fortegnet for differentialkvotienten på begge sider af nulpunkterne for den afledede funktion.
f^' (-3)=24
f^' (1)=-36
f^' (6)=24
f er voksende i intervallet ]-∞; -2] og... Køb adgang for at læse mere

STX Matematik B 26. maj 2010 - Vejledende besvarelse

[75]
Bedømmelser
 • 29-03-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Super opgave til forståelse bag matematikken, eftersom opgaverne ligner hinanden år efter år bare med andre problemstillinger :-)
 • 24-04-2012
  Givet af Folkeskoleelev i 10. klasse
  Sindsyg god opgave!! Har hjulpet mig meget og har også fået mig til at forstå de enkelte opgaver bedre! :-D
 • 04-11-2016
  Givet af 2.g'er på STX
  Det var en god opgave
 • 09-08-2015
  God opgave! Nem at tage udgangspunkt i!