STX Matematik A 24. maj 2011 | Med hjælpemidler

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Matematik A
 • 12
 • 21
 • 1377
 • PDF

Vejledende besvarelse: STX Matematik A 24. maj 2011 | Med hjælpemidler

Vejledende besvarelse af eksamenssættet i skriftlig matematik STX A-Niveau. Sættet er fra majeksamen, tirsdag den 24. maj 2011. (2stx111-MAT/A-24052011)

Gennemgang af disse opgaver samt forklaringer er en rigtig god forberedelse til skriftlig eksamen på STX A-niveau.

Du kan også se løsningerne til delprøven uden hjælpemidler her Stx Matematik A 24. maj 2011 | Uden hjælpemidler.

Til løsning af opgaverne er værktøjet "WordMat" benyttet.

Der er i løsningen pædagogiske referencer til "Matematisk formelsamling stx a" fra 2007. Grunden til, at vi medtager formelnumre i Studienets løsninger er, så du præcis kan se hvilken formel, der bruges i mellemregningerne. Formelnumrene bør ikke medtages i eksamensbesvarelser.

Bemærk: Eventuelle grå bokse i opgaven er supplerende forklaringer. Denne type forklaringer skal ikke medtages i eksamensbesvarelse.

Hvis man anvender TI-nSpire CAS, findes der på de sidste sider gennemgang af de avancerede kommandoer på TI-nSpire.
Gennemgang af disse opgaver samt forklaringer er en rigtig god forberedelse til skriftlig eksamen på STX A-niveau.

Opgaverne svarer til følgende opgavenumre i bogen "Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i Matematik 2013 - STX A niveau":

Indhold

Opgave 7 (9.188) Plangeometri
7a Bestem koordinatsæt af projektion af vektor a på vektor b
7b Bestemt areal af parallelogram udspændt af vektor a og vektor b

Opgave 8 (9.189) Trekantsberegning
8a Bestem vinkel i retvinklet trekant
8b Bestem sidelængde i retvinklet trekant

Opgave 9 (9.190) Eksponentielle funktioner
9a Eksponentiel regression ud fra data
9b Bestem halveringstiden
9c Bestem forskrift for gennemsnit

Opgave 10 (9.191) Funktioner
10a Tegn en graf for f og bestem f(10)
10b Bestem væksthastigheden for f' når x=5

Opgave 11 (9.192) Rumgeometri
11a Bestem afstand fra punkt til plan
11b Bestem ligning for plan (tre punkter i planet givet)
11c Bestem vinklen mellem to planer

Opgave 12 (9.193) Funktioner
12a Bestem monotoniforholdene for f
12b Bestem arealet af punktmængde mellem graf for f og førsteakse

Opgave 13 (9.194) Differentialligninger
13a Bestem væksthastighed for N(t) = 100
13b Bestem N(t) (Løs differentialligning) og fortolk konstant i løsning (logistisk vækst)

Opgave 14 (9.195) Geometri og funktioner
14a Bestem beholderens rumfang (trekantet prisme)
14b Bestem udtryk for overfladeareal
14c Bestem x så overfladeareal er mindst mulig (funktionsundersøgelse)

STX Matematik A 24. maj 2011 | Med hjælpemidler

[51]
Bedømmelser
 • 15-04-2013
  Der er nogle mangler. I f.eks. 7b er det meget indforstået, man ved ikke hvad der laves. Man skal tænke på, at det ikke er alle der forstå lommeregnerens skriftlighed. Derfor ville det være bedre, hvis der var flere beskrivelser om, HVORFOR der gøres som der nu gør. Ellers er det en super fin vejledning, der får eleven til at arbejde på en fornuftig måde. Et råd: Kig det hele igennem. Er det her noget en elev ville kunne forstå? Prøv at kigge på det med "nye øjne", for der kunne godt være nogle mangler nogle steder, ellers er der lavet grundige beskrivelser til at vejlede eleven og skabe en god forståelse for de enkelte opgave (udover manglerne).
 • 16-01-2014
  Den var god, men nogen af opgaverne var ikke helt godt besvaret.
 • 23-03-2015
  Virkelig god til inspiration!!!
 • 16-03-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  God inspiration! (y)