AT Tro og viden: Herodot

AT Tro og viden: Herodot

AT projekt om Tro og Viden i Oldtidskundskab og Historie.

Overordnet emne: Tro og viden
Titel: Herodot
Fag: Historie & Oldtidskundskab
Overordnede videnskaber: Humaniora & samfundsvidenskab

Problemstillinger:
Ud fra hvilke kilder og inspirationer har Herodot skrevet sit værk? Hvordan kan vi vide at Herodots historier og skildringer er sande? Hvad kan vi bruge Herodots værker til dag?

Uddrag

I opgaven vil jeg gå i dybden med Herodot som person og som forfatter. Jeg vil redegøre for hans tekster og fortællemåde og hvorfra hans inspiration lå. Dernæst vil jeg diskutere, hvorvidt hans historier er sande eller kun delvist sande, og til sidst vil jeg konkludere, hvad Herodot har betydet for os i dag.


Jeg har valgt historie og oldtidskundskab som fag. Oldtidskundskab, fordi man i oldtidskundskab netop beskæftiger sig med historier og tekster fra den tid, hvor Herodot levede. Jeg har valgt faget historie, da fortiden kan forklare nutidens tænkemåde, og fordi vi er afhængige af, hvordan fortiden forløb. Dette eksempel vil belyse hvad Herodot har betydet for os i dag, og hvad vi har lært af ham. I begge fag læser man kilder og derefter forholder sig til dem... Køb adgang for at læse mere

AT Tro og viden: Herodot

[1]
Bedømmelser
  • 24-02-2016
    Givet af 3.g'er på STX
    Ikke særlig grundig. Skrevet i et for personligt sprog. Litteraturlisten er ikke fyldesgørende.