Oversigt over velfærdsmodellerne

Her kan du finde en tabel, som giver dig et hurtigt overblik over de vigtigste kendetegn ved de tre forskellige velfærdsmodeller.

 Den residuale modelDen selektive modelDen universelle model
Hvordan finansieres velfærden?Lave generelle skatterObligatoriske forsikringer og lave generelle skatterHøje generelle skatter
Hvem modtager ydelser?De svagestePrimært de forsikredeAlle
Hvor store er ydelserne?SmåAfhænger af den enkeltes tilknytning til arbejdsmarkedetStore
Hvilken ideologi bygger modellen på?LiberalismenKonservatismenSocialdemo-kratismen eller socialliberalismen
Hvor findes modellen?Angelsaksiske lande. F.eks. USA og StorbritannienCentral- og Sydeuropa. F.eks. Tyskland, Frankrig og ItalienNorden. F.eks. Danmark, Norge og Sverige