Velfærdsstatens udfordringer

Her får du hjælp til at forstå fire af velfærdsstatens største udfordringer. Vi kommer både ind på udfordringerne og på den danske velfærdsstats muligheder for at imødegå dem.…

...

Ældrebyrden

Den danske befolkning bliver ældre og ældre. Det skyldes to ting. For det første får vi ikke så mange børn som tidligere. Det vil sige, at fertiliteten er faldet. Fertilitet er indenfor samfundsvidenskab et mål for, hvor mange børn der fødes i en befolkning målt i forhold til befolkningens størrelse. For det andet lever vi længere og længere. Det betyder, at andelen af befolkningen i den arbejdsdygtige alder falder, og at andelen af ældre stiger. Det kalder man, at ældrebrøken stiger. Ældrebrøken er antallet af personer over 65 år divideret med antallet af 15-64-årige. Nogle mener, at det vil blive en udfordring for den danske velfærdsstat, f…

...

Globalisering

Globaliseringen udfordrer den danske velfærdsstat ved at øge arbejdskraftens mobilitet og ved at øge den internationale konkurrence. I de to næste underafsnit kommer vi ind på de to udfordringer. Vi kommer også ind på nogle af den danske velfærdsstats styrker, såsom den konkurrencefordel Danmark får ud af flexicurity.

Arbejdskraftens mobilitet

Globaliseringen udfordrer den danske velfærdsstat ved at øge arbejdskraftens mobilitet. Det betyder, at mennesker kan vælge at arbejde i et andet land end det, de er vokset op i. Danmark konkurrerer med andre lande om den bedste arbejdskraft. Det vil sige, at Danmark prøver at holde sin højtuddannede arbejdskraft i landet og at tiltrække højtuddannet arbejdskraft udefra. Nogle mener, at begge dele bliver svært, fordi de danske skatter er høje. De høje danske skatter betyder, at højtuddannede får mere ud af deres løn, hvis de arbejder i et land m…

...

Indvandring

Den danske velfærdsstat er udfordret af indvandring. Indvandring er en udfordring for velfærdsstaten, fordi en relativt stor del af indvandrerne ikke kommer i arbejde. Indvandrere, som ikke kommer i arbejde, er dyre for velfærdsstaten, fordi de i mange tilfælde modtager offentlig forsørgelse. 

Udfordringen fra indvandring forstærkes af, at også efterkommere af indvandrere har en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet end personer af dansk oprindelse. Efterkommere har dog generelt en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet end indvandrere.

Indvandrere, som kommer i arbejde, er generelt …

...

Incitament til at arbejde

Nogle mener, at den danske velfærdsstat er udfordret af, at der er et lavt økonomisk incitament til at arbejde. Det vil sige, at man ikke får tilstrækkelig stor økonomisk gevinst ud af at arbejde. Det kan betyde, at man foretrækker at være på offentlige arbejdsløshedsydelser frem for at være i arbejde, eller at man vælger at arbejde færre timer hver uge. I dette afsnit kommer vi ind på begge de to udfordringer.

Kan det betale sig at have et job?

Nogle danskere har kun lille økonomisk gevinst ved at have et arbejde i forhold til at være på arbejdsløshedsydelser såsom dagpenge eller kontanthjælp. De vælger måske, at de hellere vil være på arbejdsløshedsydelser end i arbejde, selvom de godt kunne finde et arbejde. Problem…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind