Begreber

På de følgende sider dækker vi en række begreber, der er vigtige at forstå, når man snakker om velfærdsstaten:

 

Her ser du et uddrag fra siden Andre begreber

Udgiftsspiral

En udgiftsspiral indebærer, at borgerne har stigende forventninger til offentlige ydelser og er imod beskæringer. Politikere vil derfor have en tendens til at udvide velfærdsstaten og dermed gøre den dyrere.

Udvidelsesstrategi

En udvidelsesstrategi indbærer, at man udvider den danske arbejdsstyrke. Eksempelvis ved at få unge hurtigere igennem uddannelsessystemet.

Velfærdstaten

En velfærdsstat er en stat, der gennem sin indretning og de ydelser staten tilbyder, fremmer velfærden hos statens borgere. Hvilken velfærd, der fremmes, og hvilke ydelser, der tilbydes, afhænger af, hvilken velfærdsmodel der er tale om. 

Velfærdsturisme

Velfærdsturisme er et begreb, der bruges til at beskrive en bekymring ved arbejdskraftens frie bevægelighed i EU, nemlig at EU-borgere fra fattige lande flytter til rige EU-lande udelukkende for at modtage sociale ydelser. Bekymringen har dog vist sig at være ubegrundet.

Ældrebyrde

Et ord for den udfordring, at andelen af ældre i forhold til personer i den arbejdsdygtige alder stiger. Det medfører, at der vil en større andel af befolkningen, der skal forsørges, mens andelen der kan forsørge bliver mindre. Denne udfordring kaldes også den demografiske udfordring og den demografiske forsøgerbyrde.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind